Rozhovor s europoslancem proběhl v jeho kanceláři v Bruselu. 

Jak vnímáte jako europoslanec kauzu ROP Severozápad?
Zdá se, že tato kauza dlouhodobě poškozuje Českou republiku a její pověst v evropských strukturách. Takhle masivní rozkrádání evropských peněz a krystalicky zmapované a propojené vazby mezi zástupci v řídících orgánech je v posledním programovacím období jednoznačně ojedinělé a nemá obdobu. Je na nás pohlíženo jako na ty, kteří nejen že neumí dostatečně efektivně využít evropské peníze, ale zároveň je zneužívají zločineckým způsobem.

Nekoukají se na nás zástupci EU skrz prsty?
Dopad celé kauzy bude v řádu několika let nepochybně obrovský. Došlo k poškození dobrého jména republiky, které se odráží i v určitém rezervovaném přístupu Evropské komise k tomu, co chce ČR pro další programovací období.

Jak konkrétně se skandál odrazil ve vztahu České republiky a EU?
Republika na tom tratí v dalším plánovacím období, které už dneska čerpáme. Evropská komise nám například neumožnila dostat kohezní fondy na pomoc turistickému ruchu. Řekla, že se zdá, že spousta peněz byla zneužita. Takže podpora turistického ruchu a volnočasových aktivit z kohezní podpory vypadla. Dnes nemůžete mít projekt jenom specificky navázaný na turismus. Podpory hotelů, golfových hřišť, to všechno skončilo. Mám ovšem pocit, že s vaničkou se trochu vylilo i dítě. Naše země je kulturní velmoc z hlediska počtu kulturních objektů památkové péče. Na spoustu hradů a zámků se pochopitelně turistický ruch navazuje, a pokud na ně teď nemůžeme čerpat, pomohou pouze národní zdroje. Když investice do kulturní a volnočasové infrastruktury srovnáte se západem, je to u nás ještě v plenkách. Naopak Poláci a relativně také Slováci si čerpání peněz vyjednali velmi dobře.

Zabýváte se ROPem Severozápad i v Evropském parlamentu?
V rámci Výboru pro regionální rozvoj podáváme zprávy o nakládání s prostředky kohezních fondů, se kterými se právě v kauze ROPu Severozápad u nás manipulovalo. Vždy se posuzuje chybovost, která je daná jistou nesrovnalostí či složitostí procedur. Většinou ji hodnotí i Evropský účetní dvůr a pohybuje se kolem 5 %. Vedle této chybovosti jsou podvody, které procentuálně nejdou odhadnout. Zatímco chybovost je do jisté míry pochopitelná, u podvodů, když Evropská komise dostane příslušné zjištění, nejen že učiní oznámení na EUROPOL (Evropský policejní úřad) a další složky EU, ale zároveň pravidelně dochází k pozastavení programu obecně. Současně se vyžadují systémové záruky a nápravy daného stavu. Ve výboru se taktéž pravidelně zabýváme tím, jakým způsobem dochází u jednotlivých států k poklesu či navýšení chybovosti nebo podvodů v jednotlivých oblastech. Výbor pro kontrolu rozpočtu projednával jak například problematiku Čapího hnízda, tak právě ROPu Severozápad. Sama Komise pak rozlišuje několik etap o čerpání a právě Česko patří k těm, které je momentálně na chvostu.

Jak podobným machinacím s evropskými penězi do budoucna zabránit?
Systémová opatření a náprava, která byla učiněna, jsou Evropskou komisí hodnocena kladně. Zrušily se všechny regionální operační programy a přesouvají se do jednoho IROPu, kde je řídící orgán složený opravdu ze zástupců všech relevantních skupin. Jsem předsedou sdružení místních samospráv měst a obcí ČR, odkud vysíláme do řídících orgánů IROPu své zástupce, rozhodovací proces je ukončený na úrovni ministerstva. To už by byla asi hodně silná káva, kdyby si někdo uzurpoval jednotlivé kanceláře ministerstva a jeho úředníky.

Jak teď čerpání peněz z EU probíhá?
Vybraný projekt se nejdříve zasmluvní na úrovni státu. Žadatel má v tu chvíli jistotu, že mu budou peníze poskytnuty. Ale tato jistota se projevuje pouze v národním měřítku. Komise si samozřejmě všechna data nechá posílat a na úrovni EU je schválený až ten projekt, který byl řádně vybrán na národní úrovni a získal tzv. certifikaci. Tyto certifikované výdaje jsou potom propláceny do státního rozpočtu. U ROP Severozápadu došlo k vyplacení peněz, které z drtivé většiny nebyly certifikovány, někdo se zřejmě obohatil, což nyní šetří policie. Je otázkou, kolik peněz se podaří navrátit zpět. Část byla proinvestována, ale šlo o nadhodnocené věci, kdy se obohatily mafiánské struktury zločineckého spolčení.

Setkali jste se ve výboru s obdobným případem na evropské úrovni?
V rámci mého mandátu, který je od roku 2014, a také vzhledem k tomu, že posuzujeme pouze obecná hlediska, tak jsme narazili pouze na systémový problém zneužívání peněz například v Rumunsku. U několika programů se našly pochybnosti ohledně napojení osob, které měly kriminální úmysly, na řídící orgány. Jestli to bylo v obdobně velkém rozsahu jako u ROP Severozápad, nevím.