A to sebou nese i fakt, že na polské slavnosti skla, které se konají 29. června, vyjede ze Železného Brodu autobus. Zdarma. Bude hrazen v rámci projektu financovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa. „O tom, jak budou chtít účastníci zájezdu strávit čas v Jelení Hoře je na nich samotných, zda návštěvou slavnosti, prohlídkou města nebo i nákupy," upřesnila Iva Chaloupková, vedoucí Kulturního a kulturního střediska Železný Brod.

Odjezd autobusu je stanoven ve 14 hod. z autobusového nádraží Železný Brod, odjezd z Jelení Hory ve 21 hodin. Stačí se přihlásit v Turistickém informačním centru osobně či na telefonech 483 353 333, 728 256 175 nebo e-mailu info@zelbrod.cz.

V rámci programu Art & Glass Festivalu se plánují ukázky broušení a rytí skla, výroba skleněné bižuterie včetně prodeje, výroba vitráží, foukání skla, mobilní sklářská pec. V rámci doprovodných aktivit se uskuteční výstavy, autorská setkání s umělci, přednášky, koncerty, dílny pro děti a dospělé.

V Jelení Hoře budou zástupci sklářů ze Železného Brodu prezentovat svou práci a v záři na Skleněném městečku obráceně polští skláři v Železném Brodě. Rovněž kulturní program v Jelení Hoře bude obohacen o zástupce ze Železného Brodu a naopak.