V roce 1890 se Sebastian Kneipp setkal s würzburským lékárníkem Leonhardem Oberhäußerem. Díky společnému přesvědčení o prospěšnosti přírodního léčitelství se z nich stali dobří přátelé. Na základě přírodních rostlinných esencí a dalších čistých složek obsažených v rostlinách vytvořili receptury, které jsou dodnes směrodatné při výrobě celé řady produktů.

Již v roce 1891 vložil Sebastian Kneipp odkaz svých dlouholetých studií do rukou svého přítele a spoluprůkopníka tím, že mu postoupil výlučná práva k tomu, aby mohl vyvíjet, vyrábět a prodávat farmaceutické a kosmetické produkty, které měly nést jméno a obrázek „pana faráře Sebastiana Kneippa". Touto smlouvou položili stavební kámen pro dnešní firmu Kneipp.

Sebastian Kneipp dával do úzké souvislosti elementy, kterými jsou voda, rostliny, pohyb, strava a rovnováha a spojil je v komplexní životní koncepci.

Voda

Středem slavné Kneippovy kúry je voda, která je ideálním nositelem tepla a chladu. Rovněž střídavým použitím teplé a studené vody můžeme svému krevnímu oběhu dodat energii a udržet imunitu v nejlepší formě.

Rostliny

Věda kolem léčivého účinku vyhledávaných bylin a rostlin se zakládá na tisíciletých zkušenostech.

U receptů a produktů pro naše zdraví sázel Kneipp již odedávna na vysoké dávky rostlinných výtažků, které jsou ponechány v přírodním stavu.

Pohyb

Pravidelný tělesný pohyb, pokud možno bez tlaku na výkon a uskutečňovaný ve volné přírodě, zajišťuje výrazné zlepšení celkového zdravotního stavu. Celý organismus dostává energii a zlepšuje se jeho přirozená odolnost.

Strava

Vyvážená strava tvoří základní kámen zdravého, aktivního života. Zde se však nejedná o diety a stravovací plány, ale o to, že si vědomě vychutnáváme bohatou stravu.

Rovnováha

Vyváženost všech činností to je základ zdravého, aktivního a spokojeného života. Voda, rostliny, pohyb a strava každý z těchto elementů naprosto samostatně přispívá k našemu zdraví a k radosti ze života. Podle Sebastiana Kneippa je to však souhra všech čtyř elementů, která je vyvážením těla i ducha.

Zajímavosti

Sebastian Kneipp pocházel z chudé německé tkalcovské rodiny. Jeho největší touha byla stát se knězem, ale jeho rodina na studia neměla peníze. Až v jedenadvaceti letech našel sponzora kněze, který jej dva roky připravoval na studium, a pak konečně mladý Sebastian odešel z domu studovat gymnázium do blízkého města. Po pěti letech velkého strádání a bídy se fyzicky a duševně zhroutil. Doma už se všichni vzdali veškeré naděje na uzdravení a on sám s tichou odevzdaností čekal na svůj konec.

Sebastian Kneipp.Osudem se mu dostala do rukou kniha O léčivé síle čerstvé vody. Našel v ní řešení svých problémů. Aplikace vody mu postupně dodávala sílu víc a víc, až si nakonec uskutečnil svůj životní sen a stal se kazatelem. Zní to jako pohádka, ale vlastní zkušenost ho motivovala k pomoci nemocným lidem vypracoval komplexní systém přírodní léčebné metody s použitím pouze vody.

V Německu v malé osadě Worishöfen založil první „polévárnu". Postupem času začalo stále více přibývat nemocných lidí, kteří S. Kneippa vyhledávali a začali se k němu sjíždět i lékaři z celé Evropy i z USA a Kanady, aby se naučili jeho metodu a pak pomohli svým pacientům. A tak se Kneippovo léčení rozšířilo po celém světě a z malé osady rostlo Kneippovo lázeňské městečko. Jako duchovní člověk přijímal všechny pacienty, pamatoval hlavně na chudé lidi a sirotky, kterým se snažil vytvořit takové podmínky, aby je to stálo co nejméně a měli také šanci se léčit.

V Čechách byla v roce 1895 otevřena Kneippova „polévárna" v Ondřejově u Prahy ve vile profesora Ježka, který sám u Kneippa v Německu studoval. Překládal všechny jeho knihy, které byly vždy hned vyprodány. Vydával i časopis Český Kneipp, a tak se metoda šířila i po Čechách a na Moravě. Díky jeho cenné práci je metoda dochována až do dnešní doby.

zdroj: www.kneipp.cz