Každý autor může zaslat až 4 fotografie s tématikou Jizerských hor. Pro účast ve fotosoutěži je třeba zaslat fotografe jak na jizerky@ecn.cz, tak i v papírové formě na adresuMatoušova 453, 460 01 Liberec 3. Na vítěze, které vybere odborná porota, čekají ceny v podobě fotoaparátů od firmy Canon. Nejlepší snímky se objeví v kalendáři Zaostřeno na Jizerky 2014.

Po dobu letních prázdnin bude probíhat také hlasování veřejnosti na internetových stránkách.

Výtěžek z výstavy a prodeje kalendářů bude použit na výsadby původních druhů dřevin v Jizerských horách. Podrobná pravidla a pokyny naleznete na webových stránkáchwww.jizerky.ecn.cz.