Organizátoři vyšli vstříc poptávce veřejnosti, mimo jiné i na základě značného zájmu o geologické exkurze, které několik let organizují na Českolipsku i v širším regionu Libereckého kraje spolupracovníci národního Geoparku Ralsko.

První setkání

První setkání kroužku se uskutečnilo ve Vlastivědném muzeu v České Lípě ke konci loňského roku. Pracovníci muzea zde seznámili zájemce se zaměřením kroužku, jehož náplní by měly být nejen exkurze v terénu a návštěva institucí, které se zabývají geologií a činnostmi s tím související, ale i konkrétní výsledky. „Kroužek je určen všem, kteří se zajímají o tzv. neživou přírodu, geoturistiku a souvislosti vývoje přírodních fenoménů našeho regionu. To znamená, že je otevřen pro každého zájemce, ať už se jedná o dospělé, školní mládež či rodiny s dětmi,“ říká Petr Mužák, kurátor geologických a paleontologických sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě. Zároveň působí i jako jeden ze dvou průvodců při geologických exkurzích pořádaných Geoparkem Ralsko.

Ilustrační foto.
Policie prošetřuje přiotrávení hostů motorestu plynem jako ublížení na zdraví

„Počítáme také s konkrétními výstupy. Na základě exkurzí v terénu bychom chtěli přispět k vytvoření ucelené regionální sbírky hornin, minerálů a paleontologických exponátů. Pokud jde o náš region, chybí zde i potřebná literatura,“ podotýká Mužák. „Naší ambicí by tak mohlo být zpracování podkladů pro učebnici regionální geologie či průvodce po geologických zajímavostech Libereckého kraje, který by byl doplněn o pracovní sešit, určený jako pomůcka pro mladé zájemce o geologii a pro rodiny s dětmi,“ dodává kurátor.

Mapový průvodce

Součástí činnosti kroužku by podle něj mělo být i zpracování interaktivního mapového průvodce přírodních zajímavostí regionu či vybudování naučné stezky, která by mimo jiné dokumentovala využití místních hornin v praxi.

Během úvodního setkání se zájemci o činnost kroužku seznámili se stručným přehledem geologických a paleontologických lokalit Českolipska i celého Libereckého kraje, prohlédli si přírodovědné expozice českolipského muzea a na závěr si vyzkoušeli „dobývání“ zkamenělin z balvanů pískovce, dovezených z okolí Bělé pod Bezdězem.

Nelegální jatka na Jablonecku. Inspektoři znehodnotili nalezené maso barvou
Na Jablonecku objevili nelegální jatka se stovkami kilogramů hovězího masa

Marie Čcheidzeová