Třicáté výročí otevření jabloneckého gymnázia, jemuž snad nikdo neřekne jinak, než Randovka či gymnázium Doktora Randy, se má zapsat do dějin jako přelomové. Gymnázium chce totiž své jméno opravdu dostat.

Ředitel školy Tomáš Hofrichter se proto rozhodl požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o udělení čestného názvu, který by škola měla užívat od 1. září.

„O čestný název jsme požádali v souvislosti s třicátým výročím založení školy, které budeme mít v září. Připravujeme bohatý program, v plánu je vydání almanachu a také setkání s absolventy školy, kterých je kolem patnácti stovek," informoval Libor Titěra, zástupce ředitele.

Zastupitelům kraje se nápad líbí. „Pokud ministerstvo čestný název škole udělí, předložíme Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje další materiál se změnou názvu a zřizovací listiny školy," potvrdila radní pro školství Alena Losová.

Dr. Anton Randa (1864 1918) byl lékař, filantrop a sběratel. Narodil 14. 10. 1864 v Domažlicích. Byl také zanícený sběratel výtvarného umění.