„Všem zastupitelům jsme poslali email s dotazy, jaké vidí klady a zápory v hernách a jestli jsou pro jejich zrušení," uvedl Jakub Strnad, jeden ze zakladatelů sdružení Jablonec bez hazardu, při jednání na radnici.

Právě on předstoupil před zastupitele, aby jim jasně a stručně představil důvody petice a požadavky sdružení. Na email odpověděla zhruba polovina zastupitelů. Všichni se vyjádřili pro zrušení heren.

Členové sdružení požadovali ukončit činnost heren dříve, než stanoví městská vyhláška, což je k 31.12. letošního roku. Ale také dříve, než vypuknout podzimní komunální volby. Noví zastupitelé mohou k problematice heren totiž přistoupit zcela jinak.

„Navrhujeme také, aby se vize Jablonec město bez hazardu stala součástí strategického plánu rozvoje města," dodal Jakub Strnad.

K hernám se v diskuzi vyjádřilo jen několik zastupitelů. Lukáš Pleticha připomněl, že nové zastupitelstvo může stávající vyhlášku třeba i zrušit. Doporučil projednat na červnovém zastupitelstvu možnost vyhlášení referenda k problematice heren ve městě. „Nespojoval bych ho ale s komunálními volbami," zdůraznil zastupitel Pleticha.

Právě volby zazněly ve vystoupeních několikrát. Diskutující připomínali, že nově zvolení zastupitelé mohou problém heren řešit jinak. A i když současní zastupitelé už mnohé v této problematice udělali, to, že vyhláška zůstane v platnosti, nemusí být po podzimních volbách pravdou.

Zastupitel Pavel Svoboda se s tvůrci petice neshodl v požadavku zrušit herny v nejbližším možném termínu. Doporučil ponechat datum vyhlášky, tedy 31. prosinec tohoto roku.

Do diskuze vstoupil opět Jakub Strnad a zdůraznil, že každé referendum platí dva roky a změna může nastat zase až novým referendem. Otázkou bylo, zda spojit referendům s volbami a vyhlásit ho na stejné datum.

Do diskuze se vložil také František Pešek: „Už se tady bavíme dvacet minut o nesmyslech. Mluvíme o nových zastupitelích jako o Marťanech. Domnívám se, že nově zvolené zastupitelstvo nebude mít hned čas právě na to, aby už na svém prosincovém jednání řešili návrh nové vyhlášky. Nebo myslíte, že ano?" Glosoval diskusi jablonecký zastupitel za KSČM.

„Bude prostě potřeba, aby Městská policie prvního ledna zkontrolovala, jestli jsou herny zavřené," dodal Pešek.

Protože dotazy a úvahy zastupitelů se často opakovaly, vyzval primátor Petr Beitl, aby přistoupili k hlasování o návrhu usnesení k tomuto bodu. V něm dostal za úkol připravit na červnové zasedání zastupitelstva bod týkající se vyhlášení místního referenda.

Dalším úkolem primátora bude projednat s koordinační skupinou začlenění vize Jablonec město bez hazardu do strategického plánu města. Návrh usnesení byl přítomnými zastupiteli přijatý.

„Pro náš primární cíl, okamžitý zákaz heren v Jablonci, se politická podpora, bohužel, nenašla. Podařilo se alespoň prosadit, že herny a kasína, které zmizí na konci roku, nebude možné, díky referendu, zase obnovit. Doufám, že se referendum bude konat zároveň s volbami a Jablonečané tak dostanou šanci svoji vůli jasně vyjádřit," zhodnotil výsledek jednání Jakub Strnad.

Strnada potěšilo, že se téma Jablonec město bez heren dostane do důležitého dokumentu, strategického plánu rozvoje města.