Oproti tomu od září 2020 až do dubna 2024 hladiny podzemních vod v hlubších kolektorech na českém území nadále klesaly a na konci dubna 2024 jsou na nejnižší úrovni. V okolí Uhelné od srpna 2023 hladiny podzemní vody převážně stagnují a od února 2024 nepatrně rostou.

Mírně pozitivní výsledky

„Ve zprávě, kterou nám předkládá České geologická služba, máme k dispozici konkrétní výsledky měření z jednotlivých vrtů, které jsou umístěny v okolí dolu Turów a jejichž vznik vyplývá z dohody, kterou jsme podepsali v únoru roku 2022. Výsledky jsou nyní mírně pozitivní. Stoupání hladin vrtů za těsnící stěnou má setrvalou tendenci a propisuje se již do několika hlubinných vrtů na českém území,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

„Jsem rád, že se také připravuje nový hydrogeologický model, který pohyb podzemních vod podrobně zmapuje. Budeme tak mít kromě čísel z měření i konkrétnější přehled vývoje a chování podzemních vod,“ dodal radní. 

Další informace a aktuální hodnoty měření je možné sledovat zde

Česká republika díky Dohodě o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole Turów pravidelně kontroluje činnosti v dole včetně monitoringu jejich vlivů. Vznikají klíčová ochranná opatření k negativních vlivů těžby na české území a české obyvatelstvo. Mezi ně patří zejména podzemní bariéra a prokázání její funkčnosti, která má zabránit odtoku podzemní vody z českého území.