Od diskuze přešli k práci. Od října totiž započaly první práce na rekonstrukci několika hřišť na Žižkově vrchu.

V první fázi se začnou opravovat dětská hřiště v ulicích U Nisy a Liberecká. Vylepší se dočká také hřiště ve vnitrobloku Liberecká Lípová.

Celá renovace je plánovaná od října 2014 do června příštího roku. Úpravy se přitom netýkají pouze povrchu.

„Hřiště ve vnitrobloku s travnatým povrchem bude oplocené a práce se nedotknou vzrostlých dřevin," upozornil vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého Magistrátu Pavel Sluka a dodal: „Nové dětské hřiště s pryžovým povrchem a oplocením vznikne u lesoparku v ulici Plynární. Všechna budou vybavená herními prvky."

Město počítalo se sportovním vyžitím i pro dospělé. Pro ně bude vybudováno neoplocené hřiště na travnaté ploše u lesoparku.

Ty se ovšem začnou budovat až teprve v příštím roce i vzhledem k blížícímu se zimnímu období.

„Hřiště v ulici Liberecká bude mít s ohledem na snížení hlučnosti umělý povrch, sportovní hřiště u lesoparku bude asfaltové," upřesnil náměstek primátora Petr Vobořil s tím, že chybět nebudou fotbalové branky a streetballové koše.

Předpokládané náklady celé akce budou 9,5 milionu korun, město se bude podílet necelými 1,8 miliony.

Žádost, kterou schválil Řídící výbor IPRM na konci září, ještě projedná zastupitelstvo na své poslední schůzi a poté zamíří k poskytovateli dotace Centru pro regionální rozvoj ČR v Hradci Králové.

„Město má finanční prostředky na tuto akci alokované, a to na základě Dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj z roku 2009," sdělila vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.

Celému projektu předcházela i veřejná anketa na webu města, kde se lidé mohli podílet na konečné podobě renovace a nových hřišť.

Anketa se skládala ze dvou otázek, z nichž druhá se dělila ještě na dvě podotázky. Možnost vyjádřit se využilo nakonec celkem 66 respondentů.