Výborů tu mají celkem třináct, což je vůbec největší počet těchto poradních orgánů ze všech měst a obcí na Jablonecku. Připomeňme, že fungují i v Jablonci, ale třeba i v části Malé Skály Mukařov.

V průběhu února a března probíhá v Železném Brodě cyklus setkávání vedení města právě s osadními výbory. Jednání jsou veřejná. „Zasedání mají skromný cíl zjistit co občané města, respektive město, skutečně potřebují," přiblížil starosta Železného Brodu André Jakubička.

Prostřednictvím výborů, jež se ustavili v mnoha částech města a přilehlých vesničkách, má každý jednotlivec, třeba i žijící v tom nejodlehlejším koutě, možnost snadněji prezentovat svůj názor, návrh či námitku. „Jsou to často právě sami obyvatelé, kteří nejlépe znají nejbližší okolí a dokáží citlivě reagovat na potřeby dané lokality," popsal starosta.

Osadní výbory rozhodně nejsou totéž co uliční výbory fungující za minulého režimu, když je definuje Zákon o obecním zřízení. Snahou radnice je, aby fungovaly naprosto apoliticky.

„Z dosavadních setkání s osadními výbory mám velmi dobrý pocit a vážím si faktu, že nám lidé přijdou sdělit, co je trápí, že upozorní na nedostatky, či přidají nějaký nápad. Myslím, že by to takhle mělo fungovat v každém městě," doplnil Jakubička.

A co se osadním výborům podařilo konkrétně? Tak třeba ve vesničce Hrubá Horka dali do pořádku léta zanedbávané dětské hřiště. „Vše jsme natřeli, i děti pomáhali s výmalbou ozdobných kytiček," popsal Jaroslav Halama, předseda osadního výboru Hrubá Horka.

Nezahálejí ani v dalších částech. Na Chlístově vyrostlo díky práci osadního výboru místo pro setkávání. Za sokolovnou se mohou zdejší sejít, posedět a třeba opéct buřty. Drobné nářadí a pomůcky odkládají do zahradního domku. Hned vedle je dětské hřiště, zbrusu nové. Začali s ním v roce 2012, loni na jaře jej dokončili. „V plánu máme ještě vysvěcení křížku na návsi, který obnovila radnice. Při té příležitosti se pak sejdeme za sokolovnou u hřiště," přiblížila Radka Šefrová, předsedkyně osadního výboru Chlístov.

A tak bychom mohli pokračovat. Třeba osadní výbor pro část města Poříč se zasadil o výstavbu dvou větších hracích prvků.