Kam s trávou zbytky jídel či papírovými kapesníčky? Mezi obyvatele rozdělí město Železný Brod tři sta kusů kompostérů.Na pět let je budou mít lidé bezplatně zapůjčeny, poté přejdou do jejich majetku.

Radnice uspěla se žádostí z Operačního programu Životní prostředí na snížení složek biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu.

„Biologicky rozložitelný odpad tvoří nemalou část směsného komunálního odpadu. Jeho eliminací snížíme náklady za svoz odpadu, které se pak promítají ve výši poplatku za odpady pro každého z nás," přiblížil starosta Železného Brodu André Jakubička.

Dodavatel kompostérů je již znám, cena za kompletní dodávku má činit 390 tisíc bez DPH, dotace pokryje 85 procent celkových nákladů.

Projekt Tanvaldska

V Harrachově, Kořenově, Smržovce, Velkých Hamrech, Jiřetíně p. B., Albrechticích a Zlaté Olešnici podobně získali kompostéry již z kraje tohoto roku.

V rámci projektu bylo zakoupeno celkem 355 kompostérů o objemech 450 2 000 litrů. Celkový rozpočet projektu byl 1 263 540 Kč, z toho dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 85 procent činila 1 074 009 Kč.

Obce tak ze svých rozpočtů dohromady zaplatí 189 531 Kč.

Do kompostérů patří skoro vše z rostlinné říše. Tedy třeba tráva, ovoce i nasekané větvičky, z domácnosti pak třeba zbytky zeleniny, či hobliny, ale i čajové sáčky a kávové filtry či hygienické papírové kapesníčky a papírové kuchyňské utěrky. Kompostován ale může být i popel ze dřeva.

Domácí kompostování je způsob, kterým si domácnost vyrábí kompost z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě. Z hlediska legislativy je považováno za předcházení vzniku odpadu. Z hlediska hierarchie odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadů na prvním místě a mělo by být upřednostňováno. K tomu slouží různé programy na podporu domácího kompostování vedené většinou obcí či městem. Teoreticky je možné kompostovat všechny organické (tedy rostlinné i živočišné) látky. V domácím kompostu by však neměly končit materiály, které jsou chemicky ošetřeny. Opatrně postupujeme také při kompostování rostlin, které jsou napadeny chorobami.