Vyplývá to ze zprávy, s níž byli seznámeni zastupitelé města na svém posledním lednovém zasedání.

V červnu roku 2014 proběhlo taktické cvičení krizového štábu města a krizových štábů obcí ve správním obvodu Jablonce nad Nisou. Toto cvičení bylo jediné na úrovni kraje. Součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení města prověřily v uplynulém roce mimo jiné i tři požáry domů spojené s následnou evakuací obyvatel. K poslednímu z nich došlo na Silvestra 2014 v jablonecké Vysoké ulici.

Na území města je devět zařízení civilní ochrany k zajištění evakuace a pět k zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci. Další zařízení k evakuaci obyvatelstva jsou v Janově n. N., Josefově Dole, Lučanech a Rychnově.

Varovný a informační systém obyvatelstva

Celé správní území města pokrývá varovný signál sirén, které jsou začleněny do systému Hasičského záchranného sboru. Informovanost obyvatel zabezpečuje Varovní a informační systém obyvatelstva (VISO), který sestává ze 135 bezdrátových hlásičů s 365 reproduktory. „V roce 2014 došlo k modernizaci systému a jeho rozšíření o 90 hlásičů," říká vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček a dodal že systém zaručuje adresné varování a nezkreslené předávání informací a pokynů obyvatelstvu v záplavových územích. Signál se navíc podařilo se přenést i tam, kde před tím nebyl (Kokonín a Proseč nad Nisou).

K modernizaci systému VISO a k digitalizaci povodňového plánu Jablonce nad Nisou, obce s rozšířenou působností došlo díky dotaci. „Finanční prostředky na tuto modernizaci a rozšíření jsme získali z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Celkové náklady byly 5,94 milionu korun, přičemž dotace činila celkem 90 %," vysvětluje krizový manažer Vaníček.