Jedním z hlavních bodů čtvrtečního zastupitelstva bylo schválení městského rozpočtu. Hlasovalo pro něj 19 politiků. Podle něj bude letos Jablonec hospodařit s příjmy 778,403 milionu korun. Celkové výdaje budou na druhé straně o 151,245 milionu vyšší. Rozdíl pokryje město penězi, které mu zůstaly z minulých let.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří rozpočet podpořili," řekl ihned po skončení hlasování ekonomický náměstek primátora Miloš Vele, který byl zároveň předkladatelem městského rozpočtu.

Na účtech a fondech města zbylo na konci loňského roku 116,2 milionu korun a počítá se i se zapojením kontokorentního úvěru, kde má Jablonec k dispozici 35 milionů korun. Právě využití těchto zdrojů zajistilo součet rozpočtu 929,648 milionů korun, jak na straně příjmové, tak i výdajové. S žádným dalším zadlužováním radnice nepočítá.

Také v minulém roce připravila radnice schodkový rozpočet, plánované příjmy byly o 44 milionů korun vyšší než letos především díky vyšším kapitálovým příjmům. O polovinu méně bude mít v tomto roce Jablonec také z hazardu. Důvodem je postupné ukončování činnosti heren v souladu s vyhláškou, která od 1. ledna 2015 hazard ve městě zakázala. Místo loňských bezmála 28 milionů získá letos Jablonec z hazardu jen 14 milionů. Mnoho z těchto peněz putovalo na sport a kulturu.

„Výpadkem částky v rozpočtu, která chodila z hazardu, na některá sportoviště nebudou peníze," informoval už na lednovém zastupitelstvu Pavel Svoboda (ČSSD). Bude podle něj třeba řešit ty, která jsou v nejhorším stavu a stanovit pořadník, jak je město bude opravovat a kam investovat. Podle letošního rozpočtu do komise pro sport a tělovýchovu míří částka 1,670 milionu korun.

Na druhou stranu se ale podařilo v posledních letech o pětinu snížit provozní výdaje města. „Z 759 milionů v roce 2011 na 610 milionů v roce letošním," upozornil ekonomický náměstek primátora. „Na investice je letos určeno téměř 132 milionů korun," řekl Vele. Loňský rozpočet počítal s investicemi zhruba o čtyři miliony nižšími.

Plánované akce 
v roce 2015

K největším investičním akcím letos patří revitalizace lokality Nová Pasířská, na niž je připraveno 24 milionů. Akce je spolufinancována z evropských fondů. Dokončeno by letos mělo být zateplení Základní školy Arbesova i administrativní budovy nemocnice. Novou akcí je rekonstrukce azylového domu za 16 milionů korun, na kterou radnice rovněž získala dotaci.

„Na splátky úvěrů je letos v rozpočtu 57 milionů korun, včetně úroků to bude 61 milionů," řekl Vele. V posledních letech se podle něj podařilo zadlužení města výrazně snížit. Ještě v roce 2011 splácel Jablonec 452 milionů korun. „Pokud si nebudeme brát další úvěr, měli bychom na konci letošního roku snížit naše dluhy na 165 milionů korun," řekl Vele. Na každého ze svých 45 450 obyvatel tak bude Jablonec dlužit 3630 korun.

Pro loňský rok připravilo město deficitní rozpočet s příjmy 822 milionů korun a výdaji ještě o 103 milionu vyššími. Nakonec ovšem zejména díky vyšším příjmům, ale i dotacím, nebyl rozpočet deficitní, ale přebytkový. Příjmy města loni dosáhly téměř 965 milionů korun, výdaje byly 860 milionů korun.

Postup při rozpočtových opatřeních

– veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci rozpočtů jednotlivých odborů budou zařazovány do rezervy města
– rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:
• zařazení dotací včetně použití
• změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru
• přesuny z rezervy na opravy určené na opravy majetku města a zahrnuje i rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce + technickou přípravu
• nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)
• změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou
– správci rozpočtů mohou provádět rozpočtová opatření následovně:
• změna nezávazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru
• přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora