Tímto způsobem město hospodaří už 20 let a v prvních měsících roku to jeho chod zásadně neomezuje. V lednu a únoru je totiž stavební činnost minimální, řekl dnes zastupitelům primátor Petr Beitl.

Odbory magistrátu a například i městská policie budou v lednu a únoru hospodařit vždy s dvanáctinou prostředků, které měly na provoz v letošním roce. Peníze na investice budou čerpat podle uzavřených smluv. Žádné nové investice se do doby schválení rozpočtu zahajovat nebudou. Na každý měsíc tak radnice v provizoriu potřebuje asi 55,6 milionu korun. Zastupitelé umožnili uvolnit až 180.000 korun na projekt Jablonec 2014, který zahrnuje hlavně kulturní a společenské akce.

Jablonec tradičně zahajuje rok rozpočtovým provizoriem a rozpočet dokončuje až na základě výsledků hospodaření města v předchozím roce. Tuto praxi včera opět kritizoval opoziční zastupitel Jaroslav Kraus, který považuje za zbytečné se schvalováním rozpočtu vyčkávat, když je prakticky hotový.

Ekonomický náměstek primátora Miloš Vele reagoval slovy: „Ano, rozpočet prošel prvním i druhým čtením a je prakticky hotový, v lednu nebo únoru bychom ale museli dělat velkou rozpočtovou změnu, abychom tam zapracovali výsledky roku 2013, a to považuji za zbytečné."

Rozpočet schválený až v únoru na základě skutečností z předchozího roku je podle Veleho přesnější a vyžaduje v průběhu roku mnohem méně rozpočtových změn. Třeba letos jich zastupitelé schvalovali jen osm. „Navíc nám letos přípravu komplikuje i to, že zatím neznáme státní rozpočet," uvedla primátorova náměstkyně Soňa Paukrtová.

Na letošní rok připravil Jablonec schodkový rozpočet 846 milionů korun. Počítal s příjmy 724,4 milionu, výdaje měly být o 121,7 milionu korun vyšší. Schodek byl kryt z peněz, které zůstaly na konci loňska na účtech a ve fondech města. Na investice bylo letos určeno 118 milionů.

Nakonec ale zřejmě rozpočet letošního roku překročí miliardu korun, především díky investičním akcím spolufinancovaným z evropských fondů. Do investic by mělo letos město dát podle předběžných údajů 350 milionů korun.

Jablonec není jediným městem v kraji, které začíná rok vždy s rozpočtovým provizoriem, podobný přístup mají v Semilech nebo v Turnově. I tam budou rozpočty schvalovat až po Novém roce.