„Získat dobré jméno není jednoduché, ale udržet si ho a nepokazit dobrou značku, to je velká odpovědnost a taky úkol do budoucna, který bude o to složitější. Za naši organizaci ujišťuji, že neusneme na vavřínech a budeme v naší práci pokračovat ku prospěchu našich uživatelů," pronesla Naďa Josífková, ředitelka Centra sociálních služeb Jablonec n. N., v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR.

Centrum, které vede, právě obdrželo čestné uznání za kvalitu v soutěži o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v ČR Ceny kvality v sociální péči. Centrum sociálních služeb získalo čestné uznání v kategorii Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory (terénní sociální služby). za vysoký standard poskytovaných služeb, za kreativní přístup k aktivizaci seniorů a efektivní obhajobu práv uživatelů.

Jablonecké Centrum sociálních služeb uspělo v silné konkurenci dalších více než 90 organizací z celé republiky.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnila i Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora města Jablonec n. N. „Ocenění je prestižní nejen pro centrum, ale i samotný Jablonec. Centrum se seniory v Jablonci pracuje aktivně a intenzívně, čestné uznání za kvalitu si zcela jistě zaslouží," sdělila Paukrtová.

Cílem soutěže je podpora a morální ocenění jednotlivců a institucí, které se snaží vytvářet komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele. S důrazem na profesionalitu a osobní přístup.

Primátor Petr Beitl do své pracovny zástupce Centra sociálních služeb pozval k malému posezení a gratulaci. Vyjádřil jim tak blahopřání k významnému úspěchu, udělení Čestného uznání za kvalitu v soutěži o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb.

Ředitelka Naďa Jozífková s sebou do kanceláře primátora přivedla i ty, díky jejichž práci CSS ocenění získalo – pečovatelky. Primátor jim poděkoval za reprezentaci Jablonce a jeho přístupu k seniorům a vyjádřil i přání, aby takových úspěchů v budoucnu přibývalo.

„Pečovat o seniory nebo nemocné lidi bývá náročné a velmi si vážím kvalitní práce, kterou pečovatelky Centra sociálních služeb v našich domech zvláštního určení, ale i v terénu odvádějí. Moje uznání je o to větší, že o jejich práci je slyšet i za hranicemi Jablonce, o čemž svědčí i fakt, že se mohou chlubit prestižním oceněním,"řekl primátor Beitl a vyjádřil pečovatelkám i Centru sociálních služeb, svoji podporu i do budoucna.