Přesně tak vidí stav úprav interiérů jablonecké radnice opoziční zastupitelé za ČSSD.

„Pravda je, že některé nátěry se loupou. Jedná se o případy ve vestibulu radnice, kdy nedošlo ke shodě s památkáři, a stěny se před malováním neoškrábaly," přiznala Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Podle jejích slov příští rok proběhne celková rekonstrukce vstupního parteru, při které již dojde k seškrábání starých nátěrů a bude vymalováno tak, aby se nic neloupalo.

„Kritiku beru, řešíme to a věřím, že na co po léta až desetiletí nezbývalo síly a peněz, vyřešíme v dohledné době," popsal tajemník Marek Řeháček, kterého opoziční ČSSD napadla, že se úpravami holedbá v tiskovinách radnice.

Jablkem sváru se ale nestaly jen loupající se barvy. Opoziční zastupitelé poukázali i na fakt, že některé práce na úpravě interiéru provádí veřejně prospěšní pracovníci.

„Na první pohled to může vypadat jako dobrý nápad a cesta k úsporám, nicméně jen na ten první pohled. V tomto případě by s ohledem na katastrofální výsledek práce bylo možná vhodnější ponechat šetření stranou a snažit se zaměřit spíše na estetickou stránku výsledku, tedy poslat veřejně prospěšné pracovníky vykonávat jednodušší činnosti a odbornou řemeslnou činnost přenechat jabloneckým řemeslníkům," vysvětlil v kritice Pavel Svoboda, jablonecký zastupitel za ČSSD.

„V době napnutého rozpočtu je zapojení vlastních zaměstnanců a pracovníků veřejně prospěšných prací do prací na radnici přínosné," vysvětlil jablonecký magistrát v reakci na tiskovou zprávu jablonecké ČSSD.

Opominout nelze ani fakt že zapojení veřejně prospěšných pracovníků znamená práci pro pár předtím nezaměstnaných Jablonečanů. „Oba kolegové na VPP mají kvalifikaci na zednické a lakýrnické práce a svou práci odvádějí dobře," doplnila Hozová.

Opozici se nelíbí ani nedodržené termíny dodavatelských prací. Tak jsou řešeny jen kompletní repase vstupních dveří ve 3. a 4. patře a pokládka linolea.

„Bohužel i v tomto případě se jedná o obecný problém veřejných zakázek, jejichž hlavním kritériem je cena, termín nebyl ze strany dodavatelů dodržen. Předpokládali jsme dokončení prací do konce listopadu," sdělila Hozová.

Oba dodavatele získala jablonecká radnice na základě veřejných zakázek, jejichž hlavním hodnotícím kritériem byla cena.

V případě repase dveří měl dodavatel dílo předat do 30. listopadu. „Vzhledem k technickým potížím se tak nestalo a bude uplatněna sleva za každý den prodlení. Dílo je v současné době téměř dokončeno," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

U linolea je situace podobná, k předání mělo dojít na konci října, dílo je více méně hotové a slouží, chybí několik soklových lišt. „I v tomto případě bude uplatněna smluvní pokuta za každý den prodlení. Veškeré nedodělky stejně jako průběh prací jsou zaznamenávány do stavebního deníku a bez odstranění nedodělků nebude dílo ani v jednom případě pracovníky magistrátu převzato," doplnila mluvčí.

I přes komplikace předpokládá vedení úřadu ukončení prací do konce roku.