Místní kronikář vzpomíná, že již v době jeho mládí byla obezděná a do prostorné dutiny s lavičkou se dalo vejít schodištěm. V 50. letech se však při bouři odlomila polovina stromu a zbylo torzo, které místní řemeslník zpevnil obručemi. Odlomené zbytky stromu ležely několik let u domu pana Sedláka, až zcela ztrouchnivěly. Nikdo se je neodvážil spálit. Tatobitská lípa se stala stromem roku 2015 a nyní soutěží v evropském finále.

Bojuje o titul Evropský strom a na prvních příčkách se dlouho předháněla s maďarským dubem. Nyní, respektive v pátek 19. února odpoledne,  o 9000 hlasů zaostává. Byli jsme se podívat, jak strom vypadá nyní, v zimě, bez krásného olistění. Je to majestát… Chcete ji i vy podpořit? V pátek odpoledne měla 27862 hlasů.