Dvě menší města v Libereckém kraji omezí na základě nedávného rozhodnutí Ústavního soudu hazard. Přísnější pravidla přijali v Železném Brodě na Jablonecku i v Turnově na Semilsku.

Železný Brod zreguluje nejen počet výherních hracích automatů, ale také videoterminálů, kterých je v hernách většina z padesáti a jednoho přístroje je čtyřicet videoterminálů. Na základě nové vyhlášky, která vstoupí v platnost již v srpnu, klesne celkový počet přístrojů ve městě zhruba o pětinu, v každé z osmi povolených heren jich totiž může být maximálně pět.

„Je to jakýsi signál, že město na jednu stranu vnímá herny jako součást podnikatelského prostředí a tedy i přispěvatele do obecního rozpočtu. Na stranu druhou hazard chápe jako sociálně patologický jev a jeho regulování považuje v moderní společnosti za nezbytnost," uvedl místostarosta Miloslav Louma.

Majitelé budou muset dodržovat i nově stanovené podmínky. Ty se týkají otvírací doby, která je ve všední dny omezena na dobu od 17 hodin do 24 hodin a o víkendech do druhé hodiny ranní. Dále budou muset odstranit venkovní reklamy a zajistit neprůhlednost do interiéru, kde se hrací přístroje nacházejí.

„Stěžejním faktorem nadále zůstává důsledné dodržování pořádku a zamezení gamblerství mladistvých osob," vysvětlil Miloslav Louma.

Městská policie bude monitorovat stav v jednotlivých hernách a v případě nedodržování výše stanoveného jim hrozí aktualizací vyhlášky vyškrtnutí ze seznamu povolených míst.

„Současný stav, co se hazardu v obci týče, není nikterak kritický. Pokud bychom uzavřeli všechny herny, podnítilo by to vznik černých provozoven či jejich přesun do okolních obcí. Kdo chce hrát, svoji příležitost si vždycky najde. Proto přistupujeme novou vyhláškou k výše zmíněným opatřením, pomocí kterých dáváme najevo, že omezujeme provozování heren a zabraňujeme rozvoji hazardu ve městě" doplnil Louma.

Zvukové a světelné venkovní reklamy zakáže od příštího roku i radnice v Turnově. Provozovatelé budou muset navíc do každé herny umístit kameru, která bude snímat vchod a záznam uchovávat třicet dnů. Musí také zajistit, aby se v herně neobchodovalo s kradenými věcmi či drogami. V Turnově je hazard povolený na sedmi místech.

Rozhodnutí Ústavního soudu městům umožňuje i okamžité rušení heren. Tímto směrem se ale v Turnově ani v Železném Brodě vydat nechtějí.

O úplném zákazu hazardu už dříve rozhodli například v Jablonci nad Nisou. Dosud fungující herny musí ve městě ukončit provoz do konce roku 2014. Naopak v krajském Liberci herny zůstanou. Jednou z podmínek je, aby v hernách byly letáky odrazující od hraní a kontakty na odborníky, kteří pomáhají lidem zbavit se závislosti na hazardu.