Poslední týden v říjnu by podle rozvrhu měla začít realizace dalšího projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), a to Obytný soubor Nová Pasířská.

Trvat bude zhruba rok a soustředí se na rekonstrukce komunikací, kontejnerových stání a revitalizace zeleně. Lokalitu ohraničují ulice Nová Pasířská, Vodní, Havlíčkova, Nádražní a U Balvanu.

„Plánovaný projekt už jsme s veřejností projednávali v roce 2010 v jídelně Gymnázia U Balvanu," připomíná vedoucí odboru rozvoje.

Projekt IPRM ve vymezené zóně Žižkův Vrch nazvaný Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou je jednoetapový, začít by měl nyní na konci října a trvat do konce září 2015.

Ještě letos plánují stavět osvětlení

Záměrem je do konce roku 2014, pokud to dovolí klimatické podmínky, zrekonstruovat veřejné osvětlení včetně vybudování nového nasvětlení přechodů pro chodce, vybudovat chodník podél oplocení MŠ Havlíčkova směrem k hřišti, demontovat stávající přístřešky pro kontejnery na komunální odpad a zrealizovat nové včetně ploch pro kontejnery na odpad separovaný.

Zrekonstruovány budou kanalizační přípojky, revizní šachty a poklopy v chodnících v ulici Nová Pasířská. Pokácí se poškozené a neperspektivní dřeviny, které budou příští rok nahrazeny novými.

Pozor na značení

Letos začnou plánované práce nejdříve 24. října a neměly by vyvolat žádná zásadní omezení v silničním provozu, jelikož půjde pouze o částečné a krátkodobé uzavírky v lokálních místech. Je to především z důvodu stavebních prací na kanalizačních přípojkách a veřejném osvětlení.

„Prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení, které se bude v průběhu realizace měnit v závislosti na postupu prací," apeluje na občany Jablonce tisková mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Současné vozovky a pěší komunikace, které se v Nové Pasířské nacházejí, jsou ještě z doby výstavby sídliště a jejich stav už je za ta léta opravdu špatný. Proto silnice získají nový kryt, včetně odvodňovacích prvků a obrubníků.

„Chodníky budou vydlážděné zámkovou betonovou dlažbou a vybavené vodícími liniemi, varovnými a signálními pásy pro nevidomé a slabozraké včetně úprav pro bezbariérové užívání," jmenovala některé inovace Hozová.

Vzniknou také nové pěší trasy

„Kromě rekonstrukce chodníků plánujeme i výstavbu nových pěších tras, které respektují vyšlapané cestičky," popisuje vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu Tomáš Beneš a dodal, že existující přechod přes ulici Vodní bude nově nasvětlený a přechod u ulice Havlíčkova se přeloží nad křižovatku. Provizorní panelovou cestu ke sportovnímu a dětskému hřišti nahradí zcela nová.

Zvýší se počet parkovacích míst

Úpravou projdou také parkovací stání. Nově budou z betonové dlažby, jednotlivá stání budou širší, vizuálně oddělená jinak barevnou dlažbou a v ulici Nová Pasířská jich celkem 15 přibude.

„Pamatujeme také na parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Maximálně využijeme dosavadní prostor parkovišť a trochu je rozšíříme i na úkor současné zeleně," vysvětluje Radka Poprová z oddělení investiční výstavby. Podle jejích slov se v ulicích U Balvanu, Nádražní a Havlíčkova objeví nové úsporné LED lampy.

Kanalizace, zeleň i odpadky

Výměny se dočkají také kanalizační přípojky panelových domů. Opravovat či rekonstruovat se budou kanalizační šachty, uliční vpusti a některé úseky jednotné kanalizace.

Projekt dále řeší výměnu nebo výstavbu kontejnerových stání na směsný i separovaný odpad. Navržené jsou tři typy uzavíratelných přístřešků, a to pro tři, šest nebo osm kontejnerů.

„Zeleň posoudili dendrologové a na základě jejich vyjádření se nezdravé dřeviny vykácí, odstraní se pařezy, ostatní zeleň se ošetří nebo vysadí nová," uzavřela tisková mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.