Příchozí vítal ve foyer primátor Petr Beitl a jeho náměstek Pavel Svoboda. Dámy od nich dostaly gerbery v barvě champagne. Oproti předchozím ročníkům i výzdoba doznala změn a bylo hned patrné, že v Jablonci je skvělá Základní umělecká škola. Mladí umělci vyzdobili nejen scénu, ale obří červená jablka lemovala i schody. V programu přítomní viděli, že i děti ze ZUŠky krásně tančí. V úvodu ples také předal primátor již tradičně šek z výtěžku plesu na charitativní účely, tentokrát Středisku rané péče.

Pomalým valčíkem, který hrál, stejně jako celý večer, Orchestr Ladislava Bareše, zahájil primátorský pár celý ples oficiálně. A tancechtivé páry k následování nikdo nemusel pobízet. Během večera, kterým provázela bývalá televizní moderátorka Marie Tomcová, se na pódiu u mikrofonu střídali sólisté orchestru a vystoupila i Leona Machálková. Půlnoc, tombola, kankán Countryonu, to je již tradice, stejně jako ukázky soutěžního společenského tance, letos standardní i latinské v podání Daniela Humpolce s partnerkou Kateřinou Kuncovou. Sotva se čas přehoupl do neděle, slova, lépe řečeno hudby, se ujal Ivan Hlas Trio, to už ale na parketu taneční páry hojně prořídly.