Nejen Jablonečané, ale i turisté mířící do města bižuterie se nejpozději do začátku příští letní sezony dočkají lepší přístupové cesty k frekventované železniční zastávce v centru Jablonce. Rekonstrukce zchátralého schodiště z ulice 5. května by se měla rozjet ještě v letošním roce.Než začne padat sníh, má město v plánu odstranit nevzhlednou a překážející náletovou zeleň, demontovat staré schodiště a provést hrubé terénní úpravy.

„Na jaře budeme pokračovat budováním betonových stupňů a zábradlí. První tři ramena schodiště na sebe budou navazovat. Horní část přístupu k zastávce bude tvořit dlážděný chodník přerušený vždy jen několika stupni," popisuje stavbu a zároveň budoucí podobu přístupové cesty vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu David Pokorný.

Železniční zastávka Jablonec nad Nisou Centrum funguje od 3. června roku 2010. Stojí v místě, kde se trať mezi Libercem a Tanvaldem nejvíce přibližuje středu města a téměř sousedí s autobusovým terminálem.

„Přístup k zastávce je v současné době možný od nadjezdu přes trať v Raisově ulici, nebo právě po schodišti a přírodních stezkách přímo z ulice 5. května. A schodiště už je opravdu ve špatném stavu," vysvětluje náměstek primátora Petr Vobořil, proč se odbor rozvoje města rozhodl k jeho rekonstrukci.

Tu vítají i sami cestující, kteří jezdí vlakem.

„Určitě je to dobré jak z hlediska bezpečnosti, tak kvůli estetice," poznamenala Markéta Semerádová z Jablonce nad Nisou.