Začala sezona sekání zahrad a nejeden majitel zatravněného pozemku si říká, kam s obsahem košů sekaček.Města na Jablonecku to řeší mnoha způsoby. Konkrétně Jablonec n. N. odebere posekanou trávu na překladišti v Proseči.

„Každý, kdo má řádně zaplacenu nádobu na směsný odpad, může zdarma odvézt sto padesát kilogramů odpadu. Je jedno, zda velkoobjemový, či bioodpad," popsala Jitka Lochovská, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu.

Byť to ještě zkraje roku vypadalo, že se k projektu, jež roste u vsi mezi městy, přidá město Železný Brod, dnes je vše jinak.

„Přistoupení k projektu s městem Semily jsme zvažovali, ale padlo to kvůli dost vysoké finanční spoluúčasti," vysvětlil starosta Železného Brodu André Jakubička.

Semily v současnosti kompostárnu opravdu staví. Roste u části Semil směrem k Železnému Brodu. Trošku paradoxně se ves nazývá také Proseč. „Jedná se o další krok ke snižování objemu směsného odpadu a možnost zpracování zeleného odpadu," vysvětlila místostarostka Semil Lena Mlejnková.

Z celkových nákladů potřebných na vybudování kompostárny (deset milionů korun) zaplatí Semily jen menší část. Získalo devítimilionovou dotaci z evropských zdrojů. „Aby byla docílena tato míra podpory, je projekt koncipován jako neziskový," uvedl vedoucí odboru investic semilské radnice Vladimír Bělonohý.

Kompostárna má být hotová na podzim a pokud to podmínky umožní, mohla by být do zkušebního provozu uvedena už v závěru letošního roku. Naplno se rozjede v příštím roce.

Železnobrodští obyvatelé přitom po možnosti odkládání bioodpadu volali již delší dobu.

„Proto jsme provedli změny na našem sběrném dvoře a dnes tam mohou obyvatelé bioodpad odvážet," sdělil Jakubička.

Město navíc zvažuje další rozvoj likvidace bioodpadu. „Ve výhledu máme třeba speciální kontejnery," potvrdil starosta.

Radnice navíc nabídla osadním výborům přistavění kontejnerů na bioodpad a to ve frekventovaných částech roku, například na podzim, kdy je množství spadaného listí. „Osadní výbory pak ale musí pohlídat, aby se do kontejnerů nevyhazovalo nic jiného," doplnil Jakubička.

Obyvatelé Tanvaldu mají smůlu, bioodpad si musí likvidovat sami. „Město například trávu nelikviduje. Ani ve výhledu nenabízíme řešení," popsal Jindřich Kozlovský, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí tanvaldské radnice.