V termínu voleb do Evropského parlamentu, které se konaly 23. a 24. května, se obyvatelé Kokonína mohli v anketě vyjádřit ke zřízení samostatné městské části.

Anketa byla anonymní a na její průběh dohlížela tříčlenná anketní komise. Obsahovala dvě otázky.

V Kokoníně se jí zúčastnilo 213 ze 1491 osob a pro zřízení samostatné městské části se vyslovilo 97 z nich, dalších 74 hlasů bylo proti a 17 osob odevzdalo anketní lístek bez označení odpovědi. Hlasovací místnost byla umístěna ve stejném objektu jako volební místnosti, v dolní kokonínské škole. „Dalších asi padesát občanů Kokonína, kteří volili ve škole v Janáčkově ulici, byli včas speciálně písemně upozornění, že se ankety mohou zúčastnit," upřesnil tajemník Magistrátu Marek Řeháček.

Už v srpnu minulého roku se jablonečtí zastupitelé zabývali peticí, která obsahovala požadavek 29 občanů na zřízení samostatné městské části Kokonín.

Primátor Petr Beitl také už tehdy připomněl, že kromě potíží s čističkou, kterou v Kokoníně chce realizovat Severočeská vodárenská společnost v hodnotě 120 milionů, radnice dosud neevidovala v Kokoníně žádný výraznější problém. „Na besedách s občany Kokonína jsem nezaznamenal podnět k osamostatnění," dodal primátor.

Na základě výsledků ankety se proto zastupitelé na svém posledním zasedání usnesli, že město Jablonec nad Nisou nebude zřizovat na území místní části Kokonín městský obvod s vlastními orgány.