Nevěřila bych tomu, kdyby mě jeden z nich nezmáčel od hlavy až k patě a pak si ke mně nepřiplaval „popovídat". Byl to úžasný zážitek a zároveň dobití energie, která mi naskočí vždycky, když si na ty chvíle vzpomenu.

Blízkosti zvířete využívají různé zooterapie, které v mnohých podobách fungují již celou řadu let. Ať už jde o hipoterapii (léčebný kontakt s koňmi), canisterapii (s pejsky) či méně známé felinoterapii (s kočkami), lamaterapii (s lamami) nebo delfínoterapii (jak jinak než s delfíny).

Klasika, tedy známá canisterapie

Je to asi nejznámější terapie. Podle odborníků přispívá canisterapie k rozvoji hrubé i jemné motoriky, orientace v prostoru, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, koncentraci, rozvíjí sociální cítění, poznávání a citovou složku člověka. Zjednodušeně řečeno, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. Canisterapie se využívá u tělesně a mentálně postižených, starých lidí, ale i u zdravých lidí.

Jízda na koni jako rehabilitace

Hipoterapie slouží k terapii při pohybových poruchách a nejúčinnější je jako součást uceleného přístupu léčebné rehabilitace. Je určena jak dětem, tak i dospělým. Podle odborníků je léčba psychosociálních poruch za pomoci kontaktu a zážitku s koněm nezastupitelnou součástí sociální rehabilitace. Kůň se stává prostředníkem k odstranění nebo zmírnění projevů duševních poruch či jiných smyslových deficitů.

Na stres si pořiďte domů kočku

Známou vlastností koček je jejich nezávislé chování vázané na prostředí, nikoli na člověka. Díky tomu se děti i dospělí mohou naučit respektovat a tolerovat zvířata a následně i lidi a jejich pravidla. Už jen pouhá přítomnost kočky působí při odbourávání pocitu samoty, péče o ni rozvíjí smysl pro povinnost. Felinoterapie se využívá při léčbě závislostí, neuróz, stresů, neklidu. Je zajímavé, že tato terapie napomáhá snižovat krevní tlak. U této terapie jde především o podpůrnou léčbu psychosomatických potíží, stresu, pocitů úzkosti a fóbií, a to bezprostředním kontaktem a dotekem.

Více či méně exotické terapie

V kontaktní terapii, kdy jde o dotyky (hlazení a mazlení, ale i krmení), se můžeme setkat i s lamaterapií (kontakt s lamou), která se i u nás poměrně rozšířila například v ústavech sociální péče. Exotičtější jsou určitě delfinoterapie (kontakt s delfíny) či terapie se slony. Výjimkou však nejsou i menší a poněkud praktičtější zvířata, jako morčata či králíci.

Vždy jde o kontakt člověka se zvířetem (ochočeným) nebo také o pozorování chování divokých zvířat (v zoologické zahradě).

Prostřednictvím zookoutků, chovných stanic či třeba útulků pro zvířata mohou lidé s duševními potížemi či handicapy navázat kontakt a vytvořit si ke zvířeti i láskyplné pouto. A jak víme láska i hory přenáší.

S delfinoterapií mají zkušenosti v Turecku

S delfinoterapií mají zkušenosti v Turecku.- U delfínu je inteligence značně vyvinutá, většina vědců je staví na úroveň člověka. Delfíni mají ve skupinách různá postavení, mají vlastní jazyk a jména. Bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy delfíni zachránili člověka nebo jiného tvora, když se topil. Stejně jako lidé i delfíni se stále rozvíjejí a zvyšují svou inteligenci. Probíhá dokonce výzkum delfíního jazyka.

- S delfinoterapii se začalo v 80. letech minulého století v bývalém Sovětském svazu. Vědci si všimli, že elektromagnetické signály, které delfíni vysílají, dokáží člověka uvolnit a zklidnit. S touto terapií mají zkušenosti v Turecku, kde delfíni pomáhají postiženým či problémovým dětem.

- Lamám se občas říká velbloudi Jižní Ameriky. Jsou to zvířata z čeledi velbloudovitých, která se přizpůsobila těžkému životu v Andách. Ve Spojených státech a Velké Británii se v současnosti uplatňují v agroturistice a často se stávají domácími mazlíčky. Vzhledem k tomu, že jsou učenlivé a přátelské, učí je jejich majitelé řadě úkonů. Využívají se stále více i při psychoterapii.