Po besedě o bezpečnosti, která proběhla vloni v září v jabloneckém Eurocentru, slíbil primátor města Petr Beitl, že bude iniciovat vznik pracovní skupiny, jejímž úkolem bude sledovat a řešit bezpečnostní situaci ve vytipovaných lokalitách.

S konkrétními výsledky seznámil jablonecké zastupitele na jejich posledním jednání.

Pracovní skupina, kde jsou zástupci Policie ČR, městské policie, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a oddělení krizového řízení, do konce roku 2014 zmapovala celkem 17 míst na území Jablonce. Ta jsou problematická většinou z důvodu zneužívání systému přidělování sociálních dávek na bydlení. „Potřeba řešení problematiky bezpečnosti vyplynula nejen z analýzy stavu, ale také z podnětů od občanů města," konstatuje primátor.

Úkolem pracovní skupiny, která je zřízena Komisí pro prevenci kriminality, bylo vytipovat a zejména průběžně sledovat situace ve vybraných lokalitách z hlediska sociální problematiky, veřejného pořádku, občanského soužití, hygieny i stavu objektů a ochrany životního prostředí.

Skupina vyřešila problém efektivity

Dříve docházelo k tomu, že každá z institucí řešila situaci po vlastní ose a tím se snaha tříštila. Vzniklá skupina má výhodu v tom, že se zde zástupci institucí setkávají a informují se navzájem.

Jedním z úspěšných projektů, který míří k vyřešení, je problematický objekt bývalé galvanizovny v Mlýnské ulici (o objektu jsme podrobněji informovali v pondělním vydání Jabloneckého deníku).

„Hlavním problémem bývá chybějící opora v majiteli takových objektů," sdělil ředitel jablonecké Policie Petr Šikola. Postupovat se dá pouze se souladem zákona a tak bez vznesení obvinění se problém nedá vyřešit. V případě objektu v Mlýnské šlo o to, že původní majitel zemřel a kontaktovat se musel správce dědictví. Dům momentálně míří do dražby. Město by jej rádo získalo a celý objekt srovnalo se zemí.

V hledáčku pracovní skupiny se objevily kromě 17 vytipovaných i další lokality, které již figurují mezi rizikovými místy z hlediska prevence kriminality. Jde například o park v ulici 5. května, Tyršovy sady, oblast Liberecká Budovatelů, ulice I. Olbrachta nebo okolí autobusového nádraží.

„Snažíme se podchytit případné problémy v jejich zárodku, abychom v budoucnu nemuseli řešit daleko závažnější situace," vysvětlil primátor Beitl.

Pracovní skupina bude i nadále monitorovat stav v daných lokalitách, navrhovat nápravná opatření a pomáhat je zavádět do praxe. Jedná se především o oblast mezilidských vztahů, veřejného pořádku, technického stavu objektu, požární ochrany a dodržování zásad hygieny. Represe pak bude až dalším nezbytným krokem k zajištění optimálního stavu.

Díky získaným zkušenostem pracovní skupiny se bude dát efektivněji pracovat s nepřizpůsobivými ve městě.