„Moc se mi to líbí. Na zahradě jsem měl takový podomácku vyrobený kompostér z prken, ale rychle se začal rozpadat. Tenhle od města bude asi lepší," pochvaluje si jeden z majitelů domu v Železném Brodě. Na zahradě má nový plastový kompostér.

Není sám. Radnice již rozdělila více než 230 z celkem tří set kompostérů, které získala s podporou z Operačního programu Životní prostředí.

I přes pozdější doručení kompostérů je, vzhledem k ročnímu období, o šesti set litrové nádoby značný zájem.

Do konce roku bylo zaevidováno cca dvě stě zájemců a i nadále jsou přijímány požadavky na zapůjčení nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Pořízením kompostérů chce Železný Brod dosáhnout snížení biologické složky v běžném směsném odpadu a tím ušetřit na nákladech za skládkování a samozřejmě přispět ke snížení zátěže životního prostředí. Kompostéry jsou zájemcům bezplatně zapůjčovány na pět let, poté přejdou do jejich vlastnictví.

V současné době je tak k dispozici stále ještě cca sedmdesát kompostérů, které si zájemci rozeberou snad ještě před sezónou.

„Zájem o kompostéry ze strany občanů nás velmi těší. Pokud budeme opravdu svědomitě třídit, mohli bychom dosáhnout snížení nákladů za skládkování a likvidaci odpadu," doplnil starosta Železného Brodu František Lufinka.