Díky filmu Šmejdi se začalo hovořit více nejen o praktikách přímého zájezdního prodeje, ale i o násilí proti seniorům.Senioři jsou kvůli své zdánlivé bezbrannosti terčem pobertů všeho druhu. I jablonecká policie eviduje řadu případů, především okradení, které by se zřejmě nestaly, pokud by byl okradený mladší.

A nemusí jít přitom o násilí vyložené. „Neznámý pachatel na chodníku ve Velkých Hamrech přistoupil zezadu k třiašedesátiletému muži, kterému beze slova a bez násilí sundal z ramene tašku," popsala Dagmar Sochorová, mluvčí jablonecké policie.

Ale stávají se i mnohem horší případy. Osmasedmdesátiletý muž se v Olomouci ohnal holí po psovi bez náhubku. „Pěstí ho majitel psa udeřil do obličeje a dvakrát kopl do břicha a hrudníku. Senior upadl. Útok však pokračoval kopáním do seniora, od kterého upustil až, když byl okřiknut jedním z obyvatel," přiblížila Marie Štrbáková, mluvčí olomoucké policie.

Připomenou i v Jablonci

Sobota 15. června je letos vyčleněn Světovému dni proti násilí na seniorech. Již potřetí si tento den připomenou v Jablonci n. N. koncertem v jabloneckém městském divadle. Letos město nabídne divákům výjimečné vystoupení slovenského pop-operního tria LA GIOIA.

„Špatné zacházení se starými lidmi není v současné společnosti novým fenoménem, snažíme se ale změnit postoj k této problematice, upozornit na ni a vyvolat společenskou debatu," vysvětluje primátor Petr Beitl proč se ke kampani proti násilí na seniorech město připojilo již potřetí.

Sváteční odpoledne v divadle i letos město organizuje spolu s Diakonií ČCE a Centrem sociálních služeb. Právě tyto organizace mají úzký kontakt se seniory ve městě, pomáhají jim a znají jejich potřeby i přání.

Ocení pečovatelky

Letošní novinkou v programu bude udělování čestných uznání jabloneckým pečovatelkám „Cílem je zviditelnit a ocenit práci pečovatelek a zvýšit prestiž a uznání této profese," vysvětlila náměstkyně primátora Soňa Paukrtová. 14. června budou v divadle oceněny tři pečovatelky, které za zásluhy v péči o potřebné a lidský přístup při poskytování služeb nominovali registrovaní poskytovateli sociálních služeb v Jablonci.

Symbolické násilí

Nejhůře ale senioři vnímají vztah mladší populace. „Podle nedávných průzkumů senioři definují své největší problémy nikoliv v oblasti financí, ale vztahů. Samota, společenská degradace a vnímané opovržení je to, co bolí. Pocit, že jsou nepotřební a zneuznaní, to je to, co může objektivně zhoršit i fyzické zdraví a zkrátit lidský život," říká socioložka Lucie Vidovičová.

Ageismus odborný termín pro diskriminaci a podhodnocení na základě věku, je bohužel jedním z nejrozšířenější podoby diskriminace vůbec. Promítá se již ve skutečnosti, že senioři jsou vnímáni jako „pomalí, popletení, nemohoucí". Také oslovení na adresu staršího člověka bývají často hanlivé, označujeme je bez ostychu výrazy „stařík" či „dědek", „bába".

„Tady se jedná o projev násilí takzvaně symbolického. Cíleného, přesto velmi skrytého, obtížně odhalitelného a ještě hůře potrestatelného ageistického a diskriminačního chování, jež vychází z přesvědčení, že stáří je méněcennou, nekvalitní a nepotřebnou částí lidského života," dodává Lucie Vidovičová.

Postoj společnosti ke starším lidem se snaží změnit také dlouhodobá kampaň Diakonie ČCE nazvaná Otevřeno seniorům. Více najdete na stránkáchwww.OtevrenoSeniorum.cz.