Stavbu kostela inicioval a její povolení u samého císaře Josefa II. zařídil a celou stavbu proplatil v letech 1756 60 „lékař Jizerských hor" Jan Josef Antonín Eleazar Kittel.

Jana Tomíčková (na snímku s kyticí) přednesla krásný varhanní koncert. Posluchači měli možnost slyšet díla od velkých mistrů, na závěr koncertu zaznělo Postludium od Jana Tomíčka z Loužnice. Autor tuto skladbu dedikoval svoji sestře Janě, ta ji nastudovala a na koncertě zazněla ve světové premiéře.

Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu místních varhan. Celý kostel prochází velkou rekonstrukcí, na kterou se postupně sbírají peníze.

Autor: Jana Matěásková