Jablonec nad Nisou si jako svůj cíl oba soubory nevybraly náhodou. Pojí je přátelství s folklorním souborem Nisanka a města Nová Petropolis a Jablonec navíc dohoda o přátelství. Obyvatelé obou brazilských měst mají různě starou historii, ale cílem obou souborů je totéž zachovat kulturu předků a prvních kolonizátorů a dále šířit českou kulturu mezi současnými Brazilci.

České i moravské lidové tance v podání obou souborů budou k vidění na vystoupení v rámci kulturního programu Podzimních slavností na Letní scéně právě dnes, 21. září od 12.30 hodin. Večer se od 18.00 hodin koná komponovaný večer „Z Jizerek do Brazílie".

V hotelu Praha

V prostorách nově zrekonstruovaného sálu bývalého Hotelu Praha návštěvníky brazilští hosté blíže seznámí s historií odvážných kolonizátorů, kteří se z Pojizeří i jiných koutů naší země vydali za moře. Vedle souborů Klenot a Böhmerland zatančí i folklorní soubor Nisanka, který také představí fotografie ze svých předchozích návštěv v Brazílii.

Soubory se zúčastní Posvícení na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, kde zatančí v sobotu od 11 hodin.

Nová Petropolis

Historie Nové Petropolis, sahá až do poloviny 19. století, kdy byla lokalita Linha Imperial kolonizována přistěhovalci z nejrůznějších oblastí Rakouska-Uherska. Usadili se zde také čeští Němci, tzv. Boemios a vybudovali si zde novou vlast. Ve snaze uchovat zvyky a tradice svých předků vznikl v roce 1987 soubor Böhmerlandtanzgruppe, což znamená „Taneční soubor Bohemia".

V současnosti má soubor 50 členů, je veden Anou Carinou R. Raimann a dělí se do několika kategorií podle věku: předškolní, děti a dospělí. Kroje, jsou vyrobeny na základě podrobného studia a jsou typické pro určité oblasti Česka jako Šumava, Jizerské hory a Haid.

Soubor má ve svém repertoáru také německé tance a folklórní pásma, která vyprávějí příběhy z Linha Imperial a která jsou vytvářena členy soubory.

Bataypora

Soubor Klenot z Bataypory přijíždí do Jablonce nad Nisou dnes a zdrží se do neděle. Soubor je součástí České a slovenské kulturní dílny v Brazílii, jehož hlavní iniciátorkou byla paní Ludmila Baťová Arambasic, dcera Jana Antonína Bati. Ta v průběhu třiceti dvou let shromáždila soubor dvaceti sedmi originálních národních krojů z Československa.

V roce 2005 si kroje oblékla batayporská česká komunita a začala tancovat folklorní tance a zpívat české a moravské národní písně. V průběhu let se složení spolku postupně proměnilo, v současné době v něm tančí především mladí Brazilci, kteří nahradili starší generaci krajanů.

Klenot tančí české, moravské, ale i slovenské tance a představí ručně vyšívané kroje z Kyjova, Zlína, Prahy, Tábora, Chodska, Břeclavi, Strážnice, Valašska, ale i kroje slovenské z Piešťan a z Detvy.

Petra Handlířová