Právě tady předvedli celkem jedenáct skladeb z letošní sestavy všesokolského sletu, který se ve dnech 5. a 6. července uskuteční v Praze. Na sletu vystoupili cvičenci všech tří žup Libereckého kraje, tedy Ještědské (Liberec a okolí), Jizerské (Jablonecko) a Krkonošské. Jako hosté se představili například hosté ze župy Podlipného, Fügnerovy a Jičínské.

Po slavnostním zahájení nastoupili nejprve senioři, poté následovalo několik skladeb pro děti, například Návštěvníci, Člověče, nezlob se nebo Ať žijí duchové, které nacvičili předškoláci a mladší žáci. A pro ty z přihlížejících diváků, kterým nestačila „krajská ochutnávka", organizuje TJ Sokol Liberec I zájezd přímo do centra dění na XV. všesokolský slet v Praze.