Zdigitalizovali totiž svou nejstarší kroniku. K pročtení nově postačí pouze připojení k internetu a chuť nahlédnout do 295 stránek historie. Přístupná je od září na webu mesto.harrachov.cz/kronika/

Harrachovský kronikář Karel Martin začal psát první díl uvedené kroniky 11. ledna 1959. V zapisování do kroniky se snažil poskládat střípky z této obce, kde se mimo jiné věnuje činnosti spolků či vzniku tkalcovny v Ryžovišti, ale i škole nebo například hornictví pod Čertovou horou.

„Podklady sbíral ve státním archivu, v knihovně v Praze, v Liberci, od pamětníků v rozmezí let 1957 až 1959," upřesnila tajemnice města Radka Bališová Zamlarová.

Hlavním důvodem k digitalizaci byla služba občanům, kteří se o historii zajímají. Originál totiž normálně leží v trezoru a prohlédnout si jej můžete pouze za dohledu některého z pracovníků úřadu.

„Přála jsem si, aby každý, kdo chce listovat naší historií, měl tuto možnost kdykoliv. Například při kávě, v klidu domova, potěšit duši tímto ojedinělým literární klenotem. Proto jsem požádala Státní okresní archiv v Semilech o digitalizaci," vysvětlila tajemnice města své hlavní důvody k tomuto projektu.

Město má celkem 4 kroniky, první tři jsou celé psány panem Martinem, čtvrtá je již dílem více kronikářů a stále se do ní vpisují novinky.

Na internetu prozatím najdete pouze první díl kroniky, ale v průběhu října by se na internetu mělo objevit vydání druhého dílu a do konce roku se počítá i s přidáním poslední dopsané knihy.

„Lidé jsou z digitální kroniky nadšeni," byla spokojena se svou prací autorka ojedinělého nápadu na digitalizaci.