Občanské sdružení D.R.A.K. pomáhá už od roku 2003 lidem, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Může se jednat o lidi, kterým se narodilo dítě s tělesným postižením nebo jsou sami nuceni zvládat důsledky svého zdravotního handicapu.Občanské sdružení D.R.A.K. pomáhá už od roku 2003 lidem, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci.

Může se jednat o lidi, kterým se narodilo dítě s tělesným postižením nebo jsou sami nuceni zvládat důsledky svého zdravotního handicapu.

„Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impulsy a podnítily je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze," vysvětlil ředitel a předseda sdružení Ladislav Kořínek. Nejnovější projekt, který D.R.A.K. chystá, je úprava areálu, ve kterém sdružení provozuje chráněné dílny, kde pracuje téměř 30 těžce zdravotně postižených osob. „Chceme zvelebit volně přístupné části areálu. Rozšíříme oplocené části areálu, kde vzniknou parkovací místa pro vozíčkáře.

O co jde? V každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek. Na projekt s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 korun, 2. místo získá 80 000 Kč a 3. 50 000 Kč. Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas na www.globus.cz denně na až do 31. 5. Děkujeme, že chcete spolu s námi vytvářet Lepší svět!

Tímto dojde k posunutí stávajícího oplocení areálu asi o tři metry. V této části si nyní obyvatelé sídliště zkracují cestu k tramvajové zastávce. Nové řešení počítá se stavbou chodníku, který funkčně nahradí tuto spojnici," řekl Kořínek. D.R.A.K. pomáhá především dětem, mládeži a dospělým s tělesným postižením, zároveň poskytuje podporu a pomoc také pečujícím matkám, otcům a rodinám.

„Pro lidi s postižením to jsou rehabilitační plavání, kurzy práce na PC, pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podpora při rozvoji prosociálních kompetencí a speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace," popsal konkrétní pomoc Kořínek.

Další projekt z regionu představíme už zítra!