Z tlačenice do jabloneckých mateřských škol i letos vzejdou vítězně rodiče všech dětí, kterým budou do začátku školního roku tři roky. Ostatní místo pro své děti jisté nemají.Jako paní Kateřina, která vychovává dvouletého syna. „Když to neklapne, byl by to pro mě problém. Ráda bych už chodila do práce, nehledě na to, že nás k tomu docela dost tlačí finanční situace," řekla Deníku.

A takových rodičů je celá řada. Svědčí o tom i fakt, že k nedávných zápisům přišlo v Jablonci dokonce i dost rodičů s dětmi mladšími dvou let.

„K zápisu dorazilo celkem 668 zájemců, z toho jich bylo 188 mladších tří let," upřesnila vedoucí oddělení školství jabloneckého magistrátu Zdeňka Květová.

Podle náměstkyně primátora Soni Paukrtové by se mělo podařit umístit všechny děti, které se dostavily k zápisu a do 31. srpna 2013 dovrší věk tří let. A pravděpodobně se dočká i spousta dalších rodičů.

„Loni se v Jablonci podařilo umístit více než sto dětí mladších tří let. Předpokládám, že letos to bude podobné," konstatovala Soňa Paukrtová.

O místech pro děti, kterým na začátku školního roku ještě nebudou tři roky, rozhodne volná kapacita v konkrétních školkách.

Pro děti mladší tří let je prioritně určená Mateřská škola v areálu nemocnice.

V současné době navštěvuje jablonecké mateřinky zhruba šestnáct set dětí. Na potřebu navyšovat kapacitu ve školkách město reaguje už od roku 2007. Další místa průběžně přidává prostřednictvím odloučených pracovišť konkrétních mateřinek.

„Od září bude fungovat další běžná třída v Mateřské škole Hláska v ulici Palackého, a to s kapacitou čtyřiadvaceti dětí," informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Další navýšení kapacity mateřinek už město nechystá, protože od příštího roku se dá očekávat, že žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ubývat.