Rok 1894 si Liberec může zapsat do kroniky veřejné dopravy jako zlomový. Na podzim, přesně 11. září 1894 totiž rada města schválila návrh na výstavbu tratě elektrické tramvaje s rozchodem 1000 mm.

Jediný tramvajový provoz na území dnešní ČR byl v té době pouze v Praze.

Výstavba začala v květnu 1897, o tři měsíce později byla trať dokončena a 25. srpna téhož roku byl slavnostně zahájen provoz.

NAHORU MOSKEVSKOU, DOLŮ PRAŽSKOU

První úsek začínal u vlakového nádraží, odkud vedl dvoukolejně ulicí 1. máje až k mostu přes Nisu, kde se rozdvojoval a ulicemi Jánskou a 1. máje pokračoval na Soukenné náměstí. Odtud opět pokračoval každý směr zvlášť na Benešovo náměstí: nahoru procházela trať Revoluční a Moskevskou, dolů mířila ulicí Pražskou. Ostatně takhle tramvaj fungovala ještě v 80. letech. Od radnice mířila do Lidových sadů.

Z technických důvodů byl již od začátku provozu zaveden pravostranný provoz, což byla určitá rarita.

V roce 1899 byla zprovozněna trať do Rochlice, v roce 1904 začala tramvaj jezdit také do Růžodolu I (1904) a do Horního Hanychova (1912). „Na podzim roku 1906 byla kvůli Německo-české výstavě postavena ještě speciální trať pro návštěvníky, ta byla ale demontována hned po ukončení výstavy," připomíná Tomáš Krebs z Boveraclubu.

RARITA První tramvaj, která projížděla Libercem, se podařilo získat nadšencům z Boveraclubu. Stejně jako mnohé další skončila na jedné ze zahrad v Liberci, kde sloužila jako altán. Na její obnovu je teď vyhlášena veřejná sbírka. Bližší informace na: http://boveraclub.drat.eu

V době 1. světové války sloužily tramvaje mimo jiné k přepravě raněných vojáků. A právě za války, v roce 1915 se v tramvajích poprvé objevily v roli průvodčích ženy. Vagóny, které po Liberci jezdily, pocházely z vagonek ve Studénce a České Lípě. Už ve 30. letech se na tramvajích objevily reklamní tabule, které měly v době krize pomoci snížit ztráty z tržeb. V této podobě fungovaly tramvaje v Liberci až do roku 1960, kdy byly zrušeny tratě do Rochlice a Růžodolu.

Trať z Liberce do Jablonce se začala budovat v roce 1955. Kompletní rekonstrukcí prošla v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy ještě tramvaje zajížděly až k centru Jablonce, od té doby se točí na smyčce poblíž bývalých městských lázní.

V 90. letech se koleje v Liberci rozšířily na běžných 1435 mm, na trati do Jablonce ale zůstala trať stále s úzkokolejným rozchodem. Sjednocen bude až po kompletním dokončení rekonstrukce trati z Liberce do Jablonce nad Nisou.

MUZEJNÍ NOC

PÁTEK 20. 5.

provoz tramvají:

17.55 ze zastávky Rybníček směr Lidové sady, každou hodinu, poslední pojede z Lidových sadů ve 23.20.

provoz autobusů:

od 17.20 každou hodinu z obou směrů, poslední ve 23.20