Výroční zprávu magistrátu o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 předložili včera také zastupitelům. Vyplývá z ní mimo jiné, že roste zájem o anonymní pokládání dotazů prostřednictvím webové aplikace a žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106 předkládají lidé nejvíce na stavebním úřadě. Magistrát vloni rozšířil možnosti zveřejňování informací o mobilní aplikaci.

Svobodný přístup k informacím

V roce 2014 bylo na Magistrát města Jablonec nad Nisou podáno 23 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zákonná lhůta pro vyřízení těchto žádostí je 15 dnů. „Dle evidence jabloneckého magistrátu je patrné, že ve většině případů došlo k dodržení této lhůty a tazatel svou odpověď dostal v průměru za 5 10 dní," poznamenala mluvčí radnice Markéta Hozová. Jednu žádost loni odmítli. Nejvíce žádostí o informace směřovalo na stavební úřad celkem 4 žádosti.

Zákon 106 využilo nejvíce lidí v roce 2005, kdy počet žádostí přesáhl stovku 102 žádostí. Nejméně informací ze zákona požadovali lidé v roce 2010 8. V posledních čtyřech letech se počty pohybují mezi 20 a 25 žádostmi za rok.

Díky spisové službě, kterou magistrát v souladu se zákonem užívá od roku 2005, je možné dohledat jakýkoli dokument a jeho cestu napříč úřadem. „Loni jsme pomocí elektronické spisové služby evidovali 196 863 došlých dokumentů a jejich vyřízení," vypočetla Hozová.

Pro získání informací z města mohou ale Jablonečané využívat i další způsoby.

Anonymně na webu či e-mailem

V anonymní aplikaci na webových stránkách města lidé položili 495 dotazů, což je zhruba o 130 více než vloni. Aplikace Otázky a odpovědi byla na městském webu zprovozněna v roce 2009.

Lidé z Jablonce mohou také využít oficiální adresy magistrátu (viz infobox). Lhůta na vyřízení dotazů podaných touto cestou je 15 dnů.

Podání v elektronické podobě podle zákona o správním řízení nebo podle zákona o správě daní a poplatků je možné zasílat s elektronickým podpisem na podatelnu epodatelna@mestojablonec.cz.

V loňském roce tak bylo doručeno 1053 mailů, 710 z nich bylo stornováno jako spam. „Jednalo se o nabídky hotelů na ubytování a další nevyžádané e-maily," doplnila mluvčí. 197 e-mailů přišlo se zaručeným elektronickým podpisem a 146 bez něj.

Úřední deska, měsíčník a web

Informace z úřadu se lidé mohou dozvědět z úřední desky, kde se zveřejňují zejména majetkoprávní operace, dokumenty k činnosti zastupitelstva a rady města, dokumenty týkající se správy daní a poplatků, personální inzerce atd. Radniční periodikum Jablonecký měsíčník vychází 11x ročně v nákladu 22 tisíc výtisků, přináší informace z radnice a města zdarma do všech jabloneckých domácností.

Webové stránky města zaznamenaly loni téměř 740 tisíc přístupů. Nejsledovanější jsou tradičně aktuality, kalendář akcí, životní situace a úřední deska. Rostoucí oblibu zaznamenáváme u Aplikace otázky a odpovědi.