Deník představuje hlavní kandidáty na hejtmana

„V roce 1987 jsem absolvoval základní parašutistický výcvik. Při svém třetím seskoku na padáku bylo to nad letištěm v Liberci, jsem musel použít záložní padák, protože na hlavním byla závada. Byla to docela zajímavá zkušenost do života. Na celou řadu věcí se pak člověk začne dívat z jiného úhlu pohledu."

„Létání jsem podřídil i kus svého života. Ovlivnilo to i mé rozhodnutí stát se záchranářem a jsem rád, že tahle práce se stala mojí součástí. Dělat práci, kterou máte rádi přitom být užitečný jiným. To považuji za životní kombinaci profesního štěstí," říká.

Krajské volby 2016 Liberecký kraj.Zdroj: Deník/Iveta Köhlerová

„Až do roku 2010 jsem často slyšel od různých teoretiků, kterým však nescházela rozhodovací pravomoc, že létat záchranku s vrtulníkem a zachraňovat lidi pomocí podvěsů to je prý v naší zemi nadbytečné. Těchto teorií ubylo po povodních v srpnu 2010. Liberecký vrtulník tehdy v podvěsu zachránil 22 lidí ze střech a oken. Byla to týmová práce a potvrdila, že nic se v rozvoji letecké záchranky v našem kraji nedělalo zbytečně.

Mám třináctiletého syna, snažím se trávit hodně času s ním. Na kole, v přírodě, na letišti. Létání a syn to jsou věci, které mi dávají motivaci do života.

Samozřejmě v něm má místo i politika. Možná že se v mém pojetí odráží řada zážitků a zkušeností. Politika je tím místem, kde mohu hledat a navrhovat způsob na řešení problémů.

Životní prohra je vždy to, když ztratíte někoho blízkého, když se rozpadne vztah. Životní prohrou je i to, když vás podrazí někdo, kdo předtím získal vaší důvěru. To jsou věci, které v každém nechávají stopu na dlouho. Zároveň se tím ale vytváří zkušenost, která může příště pomoci."

ROZHOVOR: Při povodních jsem poznal, že problémy se dají řešit

Jaký je podle vás největší problém Libereckého kraje?

Největší problém v našem kraji je zdravotnictví. Zmizelo na 60 lůžek akutní interní péče, tedy občané ze Semilska a Frýdlantska musí dojíždět desítky kilometrů jinam. Od prvního října 2016 se ruší lékař na výjezdové základně záchranky v Jablonném v Podještědí. Lékaři odchází i z nemocnic, kde se tím pádem prodlužují čekací doby na operace. V Krajské nemocnici Liberec schází minimálně 60 sester a dalšího nelékařského personálu.

Podobná personální situace je v České Lípě. Současné vedení kraje slibovalo, že za jejich působení budou zdravotnická zařízení lépe komunikovat. Především se ale nepovedla komunikace vedení kraje se zdravotníky. Situaci nezachránilo ani to, že například Městská nemocnice v Semilech je řízena městem, v jehož čele je starostka Mlejnková, která je zároveň krajskou zastupitelkou a předsedkyní dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec. Vedení obou nemocnic v současné době moc nespolupracují. Nepodařilo se ani zlepšit stav silnic druhých a třetích tříd. Dnes už nikdo z hnutí Starostů neběhá s cedulkou po kraji a neoznačuje krajské silnice.

Jak byste ho řešil?

Řešení je založeno především na práci. Žádný člen vedení kraje nemůže během pracovní doby jezdit po horách na lyžích nebo na kole. Ve vedení kraje a v krajem vlastněných nebo zřizovaných organizacích nemohou být lidé, kteří mají sděleno obvinění z korupce nebo mají za sebou aféru se zneužíváním služebního auta. Je nutné zajistit odpovídající platové podmínky ve zdravotnických zařízeních. Především chceme navýšit platy sester, lékařů, laborantů, záchranářů a dalšího zdravotnického personálu. Vrátíme lékaře na výjezdovou základnu do Jablonného v Podještědí. Je nutné vybudovat novou a vlastní výjezdovou základnu pro záchrannou službu ve Frýdlantu. Vybavení nové základny by mělo zároveň umožnit následné otevření ordinace pohotovostního lékaře.

Musí se dořešit pozemkové a majetkové vztahy kolem základny Letecké záchranky v Liberci, kde budova, hangár a provozní plocha jsou na pozemku města. Bude nutné vytvořit páteřní síť nemocnic, kterým nebude hrozit jejich privatizace nebo rušení některých oddělení. Situaci zlepší jen systémová změna, která sníží náklady a stabilizuje personál. Je nutné navýšit platy pracovníků v sociální sféře a školství. Dostaneme-li důvěru voličů, tak se platy ve výše uvedených oblastech zvýší fakticky. Nebude žádné snižování osobních příplatků s následným převodem peněz do tarifní části platu.

Pro důchodce nad 65 let věku je nutné zavedení bezplatného jízdného na dopravu. Bude nutné zavedení sníženého jízdného pro žáky a studenty. Musí se zachovat stávající struktura škol a učilišť. Nepřistoupíme na žádné slučování nebo rušení škol. Při tendrech na dopravu se do podmínek výběru musí zahrnout i platové ohodnocení pro řidiče autobusů.

Čím si chcete získat voliče a proč?

Neděláme politiku populismem a nelžeme. Během uplynulých čtyř let se z našich řad opakovaně ozývalo, že kraj dělá špatná rozhodnutí a v jeho vedení jsou lidé, kteří problematice nerozumí. Důsledky se dostavují ve zdravotnictví, tak ve stavu silnic a dopravní obslužnosti. V KSČM máme odborníky, kteří dokáží reagovat na současné problémy a nemusí být pod tlakem zájmových skupin. Chceme vyrovnaný rozpočet kraje a zároveň odpovídající platové podmínky všude tam, kde to Liberecký kraj může ovlivnit. V čele kraje by měla stanout taková koalice, která má blíže k obyčejným lidem a nepreferuje firemní zisky.

Proč zrovna vy byste měl vést Liberecký kraj?

Problémy Libereckého kraje znám a jeho občané si nezaslouží být ovládáni sliby a arogancí. Při povodních v roce 2010 jsem poznal, že celá řada vážných problémů se dá řešit, když máte znalosti a kolem sebe lidi, kteří jsou schopni dělat pro jiné, bez ohledu na čas a riziko. Lidé v našem kraji potřebují zajistit fungování každodenních potřeb, mít svého lékaře, dostat se na nákup a zpět, nebát se na silnicích, neposílat děti do škol někam daleko a to jenom proto, že to některým politikům připadalo optimální. Šetřit se má způsobem, který nezhorší životní podmínky pro naše občany. Proto usiluji o důvěru voličů.

S kým jste ochotný jít do koalice?

Každý politický subjekt, se kterým se programově protneme, tak je potenciálním partnerem pro spolupráci. Je pro nás naprosto nepřijatelná jakákoliv koalice, která by se opírala o tvůrce kleptokracie v naší zemi. Tedy není možné očekávat spolupráci s ODS a TOP 09. Jejich programové pojetí politiky zvýhodňuje jen menší avšak zámožnější část populace. Mnohdy právě na úkor pracující většiny. Stejně nepřijatelná je pro nás jakákoliv spolupráce s hnutím Změna. Je to dáno tím, že jejich politika je založena na destrukci, boření a pomluvách.

Kdo se ještě představí?

5. 10. Lidie Vajnerová (Budoucnost pro LK)