Stačí z hlavní silnice ve Velkých Hamrech odbočit na Bohdalovice a za chvíli dojedete ke staré fabrice. Ta ve svých útrobách skrývá starou vodní elektrárnu, ale také Muzeum energie. Lehkou formou se zájemci mohou seznámit s druhy obnovitelné energie, ale také projít cestou světla.

Expozici Světlo je život tu otevřeli v lednu letošního roku. „V expozici mohou návštěvníci projít cestu umělého osvětlení od svíčky, přes petrolejovou lampu až nejmodernějšímu osvětlení," přiblížil Tomáš Gärtner, zakladatel a šéf Muzea obnovitelných zdrojů energie.

Zájemci shlédnou sbírku různých druhů osvětlení dle svého určení. Spatřit mohou také vývoj důlního osvětlení. Shlédnou historii a současnost veřejného osvětlení se kterým se setkávají každý den. „Tato sbírka byla zapůjčena našemu muzeu sběratelem panem Frühaufem," nezapomněl Gärtner.

Pro malé návštěvníky z MŠ je připraven program, kde si mohou pod odborným vedením sami vyzkoušet jak jednoduchým způsobem vyrobit svíčku.

Muzeum nabízí i interaktivní vzdělávací cyklus, který je určen dětem a mládeži.

V rámci tohoto cyklu se účastnící seznámí s tím jak energie vzniká, jak se správně užívá, jak by se s energií mělo nakládat.

Součástí výuky je množství interaktivních pokusů, které umožní dětem zažít si na vlastní kůži získané poznatky.

Pro snadnější pochopení je určena také nová karetní hra, která výukový cyklus provází. „Při hře děti nejlépe pochopí rozdíle mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie," vysvětlil Gärtner.

Účastníci vzdělávacího cyklu tak na vlastní kůži zjistí, že energie není zadarmo.

Jedním z cílů vzdělávacího cyklu je aby účastníci získali rozumný přístup k užívání energie do dalšího života. Aby s energií dále nakládali rozumně a s vědomím ceny energie. Celým cyklem provádí skupinu dětí odborný výklad průvodce. Program je určen pro skupiny do 15 dětí.