Léto přivítali na Nové Vsi už tradičně letním koncertem. Pořadatelem byl Novoveský okrašlovací spolek. Vítání léta se konalo v neděli podvečer v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Vystoupil vynikající místní dětský pěvecký sbor Novovesánek, kterého na varhany doprovázel A. S. Edward.Ze Skotska na Ves

„Když se nám v kostele podařilo před dvěma roky konečně opravit vitráže, pořádali jsme koncert poprvé. Chtěli jsme, aby se na ně lidé přišli podívat. A od té doby se stal letní koncert tradicí," vysvětlil Skot, který doprovázel program hrou na harmonium.

Osud ho zavál před patnácti lety až na Novou Ves a dnes tady spokojeně žije. Potkal totiž lásku právě z tohoto konce světa, oženil se s ní a dnes je z něho nejen obyvatel Nové Vsi, ale také člen Novoveského okrašlovacího spolku, který rád pomůže, kde je potřeba.

Jen dobří lidé

„Lidi jsou všude stejný, tady i tam jsou dobrý i špatný, tady jsou většinou dobrý," odpověděl nepřesnou češtinou na dotaz, jestli může porovnat život ve Skotsku a na Nové Vsi. S úsměvem se také ještě vrátil ke své češtině a dodal, že děti, které učí v Základní umělecké škole v Českém Dubu, ho opravují a učí ho, jak správně některé české výrazy říkat.

A co návštěvníci koncertu slyšeli? „Zahraji skladby, které tady zněly v době, kdy se kostel stavěl. Našli jsme staré noty a až my z nich od té doby poprvé zahrajeme dnešním posluchačům. Potom také zazní modernější skladby. Chceme ukázat, jak krásný je doprovod na harmonium," dodal Edward.

Děti ze souboru Novovesánek měly také připravený repertoár, který se všem velmi líbil. Nechyběla ani sólová hra na flétny. Alastair Edwards hrál na harmonium, na kterém také před dvěma roky složil pro každou novou vitráž v okně kostela skladbu pro housle a violoncello.

Skotský hudebník učí v základní umělecké škole v Českém Dubu hru na housle a klavír a také hudební nauku. Žije muzikou a rozdává ji všude kolem, nejen na Nové Vsi.