Studenti se namaskovali ve škole a pak se vydali k Domu dětí a mládeže Mozaika, kde se spojili s dalšími maskami a vytáhli zpět na Malé náměstí, kde na průvod čekali diváci a bohaté občerstvení. V úterý 17. února 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnil v Brodě tradiční Masopust. Jeho neodmyslitelnou součástí byl průvod masek, který z velké části zajišťuje právě sklářská škola prostřednictvím studentů a pedagogů. Letos akci doprovodila hudební skupina Řemdih.