Původně se řešil pouze jeden dluh, který vznikl vinou špatně spočítaného platu. Chybným mzdovým zařazením si zaměstnanec přišel za necelých pět let ve funkci na celkovou částku 29 770 Kč na základním platu (hrubého).

Samotný problém byl řešen již na předchozím jednání zastupitelstva 11. září, kdy došlo na odborné termíny i komu přesně měl být dluh prominut. Šlo především o dohady mezi tím, zda lze vůbec promíjet tento typ dluhu.

Proč tento dluh nevymáhat?

„Je to špatně. Je to v rozporu s paragrafem 331 zákoníku práce. Vy jako zaměstnavatel můžete požadovat po zaměstnanci neoprávněně vyplacené prostředky pouze, pokud byste prokázali, že o tom věděl nebo musel vědět," upozornil přítomné zastupitele Pavel Svoboda.

„Je to poměrně složité. Samozřejmě zaměstnanec byl v dobré víře a nevěděl o tom. Je otázka, jestli tady skutečně nevznikla jakási quazi škoda. I proto se volila tato forma a souhlasím s panem Svobodou. Pokud bychom se s ní soudili, nemáme nějakou velkou šanci vyhrát. Šlo mi skutečně o to, nějakým způsobem tuto škodu zlikvidovat," dodal na vysvětlenou tajemník města Marek Řeháček. Ten samý muž nakonec tento materiál z jednání stáhl.

Na posledním zastupitelstvu už ovšem byly všechny nuance vyřešeny a zaměstnanec nakonec platit nic nemusí.

Vzdělání si platila z vlastní kapsy

Stejně dopadl i případ další pracovnice, která do funkce nastupovala na pozici s takzvanou kvalifikační dohodou. Podle ní si měla řádně dokončit studium, které po ní bylo požadováno.

Na základě této dohody měla v případě nesplnění povinnosti řádně dokončit studium, zaměstnavateli uhradit částku odpovídající reálným nákladům zaměstnavatele. V tomto případě se jednalo o 69 479 korun, které představují náklady města na studium.

Jablonec ovšem studium neplatil, tyto náklady představují náhradu platu po dobu studia. S ohledem na skutečnost, že studium negenerovalo jiné náklady a pracovnice musela svoji agendu vyřizovat bez ohledu na studium. Zaměstnavatel se při uzavírání dohody o ukončení pracovního poměru zavázal předložit zastupitelstvu návrh na prominutí povinnosti úhrady.

Tento návrh měl hlavně sociální rozměr a doporučovali jej obě bývalé nadřízené. Také v tomto případě se zastupitelé zachovali k bývalé pracovnici úřadu vstřícně a částku se rozhodli neuplatňovat.