Město zřejmě není republikovou výjimkou těch míst, kde si lidé stěžují na nedostatek policistů a strážníků městské policie v ulicích. Občané se většinou shodují v tom, že viditelné hlídky by už dopředu zabránily nejen běžné trestné činnosti a vandalismu, ale také přispěly k rychlejšímu odhalení pachatelů. Tím by odpadlo i množství „papírování“, které i samotné „muže zákona“ od práce v terénu zdržuje.

To všechno nakonec vyplynulo i z poslední besedy občanů se starostou města Tomášem Hocke. Proto jsme požádali o rozhovor dlouholetého velitele zdejší městské policie, Luboše Trucku.

Nejen na poslední besedě se starostou lidé kritizovali to, že prakticky nevidí pěší hlídky policistů ani městských strážníků v ulicích. To se pak stává živnou půdou pro páchání přestupků všeho druhu, nakonec i trestné činnosti.

Dost dobře nevím, co bychom v našich podmínkách ještě měli konat, aby byli lidé spokojeni. Pochopitelně. Pokud občané požadují to, aby strážníci byli na té ulici vidět, je to nutné vykrýt jejich určitým počtem. A to je otázka nejen kapacity našich lidí, ale také městských peněz. Ony se totiž změnily pravomoci i rozsah činnosti městské policie. Před dvaceti lety se počítal na tisíc obyvatel jeden strážník, dnes už to je na pět set. To bych musel mít už zhruba třicet lidí, oproti dnešním šestnácti, abych je mohl posílat do ulic. Dnes pokrýváme základní požadavky města na denní i noční služby v třísměnném provozu. Když k tomu připočítáme zajištění mimořádných akcí, jako jsou vánoční a velikonoční trhy a další, tak stahuji své lidi z rajonů a máme pak jen skutečný základ. Navíc nás využívá další řada organizací, a to je přímo dáno zákonem, takže ono klasické hlídkování v ulicích je prakticky jen polovinou naší činnosti. Potom pak tak zvaně nejsou hlídky na ulicích vidět.

Jak zvládáte dostupnost hlídek v městě a jeho nejbližším okolí?
Zásadní problém pěších hlídek je v tom, že bez vozidla nic nestihnou. Setkal jsem se i s tím že jeden člověk si nás zavolal a měřil nám čas dojezdu, přestože žádný nemáme. Nakonec víte sám, že třeba přejet celé město za pět minut v dopravní špičce je prakticky nemožné a to dokonce ani s majákem.

Jak se rozrostla administrativa?
Složitá situace je dnes například už to, když chytneme obyčejného zloděje. Nejnutnější papírování nám zabere dvě až tři hodiny. To je velké množství času, a když to musí udělat ta hlídka, která jej právě zajistila, tak opravdu na ulicích chybí. To je ale republikový trend, kdy dnes strážníci chybí skoro všude. Nejde totiž o peníze státní, ale městské, proto jsem o tom jednal už se starostou. Připravuji jakousi koncepci navýšení městské policie na dvaadvacet lidí, kdy by město mělo být rozděleno do dvou obvodů, ve kterých by působily dvě dvoučlenné hlídky. Ty by tak lidé pravidelně viděli na ulici. Avšak zásadní problémem pěších hlídek je v tom, že bez vozidla řadu věcí nestihnou. Setkal jsem se třeba i s tím, že jeden člověk si nás zavolal a měřil nám čas dojezdu, přestože žádný stanovený nemáme. Nakonec víte sám, že už jen přejet celé město za pět minut v dopravní špičce je nemožné a to i s majákem. Pěší hlídka nemá vůbec šanci.

Otázku peněz bude řešit městské zastupitelstvo. Nicméně budete mít dostatek nových lidí?
No, to je podstatná věc. Jedno je ochota města a navýšení našeho rozpočtu, druhé je pak sehnat vhodné lidi. Už dnes mi dva chybí do stavu. Za poslední půlrok se mi hlásilo osm zájemců. Ani jeden z nich neprošel psychologickými testy, dva dokonce ani fyzickými. Takže to je další trend, a to nejen u nás, že často není z čeho vybírat. Od roku 2006, kdy jsem městskou policii přebíral, jsem dostal úkol-udělat její koncepci na deset let v počtu osmnácti strážníků. Po deseti letech ji prakticky nejsem schopen naplnit, protože skutečně nejsou lidi, kteří by splnili požadované nároky. Dokonce i mladí absolventi středních škol, kteří často projdou fyzickými testy, nesplní psychologické prověrky.Mají totiž zkreslené názory na činnost policie, jsou psychicky nevyzrálí, což zřejmě pramení sledováním seriálů v televizi a akčních filmů.

Myslíte, že celý tento stav je i důsledkem zrušení vojenské služby?

Nejsem odborník, ale podle mého názoru mladým mužům vojna jednoznačně chybí, protože u mladých, kteří se k nám hlásí, je patrná nevyzrálost. To se pak projevuje hlavně nedostatkem kázně, nedodržováním pořádku, návyků na režim a disciplínu, které jsou u městské policie naprosto nutné. Pokud by mladí lidé tyto zásady už měli, byl by náš výběr určitě snadnější.


OTAKAR GRUND