Oslavit se zemědělci konec žní a dočesání chmele přijel do svého rodného kraje ministr zemědělství Rusnokovy vlády v demisi Miroslav Toman. Na dožínkách v Peruci a Dočesné v Žatci Deníku prozradil své další plány v resortu, exkluzivně také naznačil, jak bude řešit situaci v Lesích ČR.

V Žatci, svém rodném městě, i v Peruci, jste dva dny oslavoval se zemědělci úrodu. Během návštěvy jste se ale určitě dostali i k problémům tohoto zemědělského kraje. Například chmel je jedním z tradičních vývozních komodit naší republiky, chmelaři na Žatecku si ale stěžují, že je hůř a hůř, mají velké problémy například se stárnutím chmelnic. Co s tím?
Je pravda, že osmdesát procent chmele se vyváží. Myslím si, že je potřeba zařadit obnovu chmelnic do nějakého národního dotačního programu a zařadit chmel mezi takzvané citlivé komodity. Důležité také je, aby chmelaři mohli čerpat v dalším programovacím období z programu Rozvoje venkova.

Vraťme se na dožínky. Z českého obilí, ale i dalších zemědělských surovin, se vyrábějí velmi kvalitní výrobky. Mluví se o naší kvalitě, přesto pořád v supermarketech vítězí sice levnější, ale mnohdy nekvalitní výrobky z dovozu. Jaký recept byste rád použil na větší podporu tuzemských potravin?
Musíme stále upozorňovat lidi, že vyrábíme kvalitní potraviny, hrát na naší hrdost. Také je potřeba upravit vztahy se supermarkety, aby preferovaly naše zboží, aby tam naši zemědělci dostávali šanci. Musíme se také podívat na podmínky, které supermarkety dávají českým výrobcům ve srovnání se zahraničními, aby naši výrobci byli konkurenceschopní. V neposlední řadě je také nutná kontrola dovážených výrobků, aby k nám nepřicházelo sice levné zboží, ale nekvalitní.

Na Krajské dožínky Ústeckého kraje do Peruce přijel i ministr zemědělství Miroslav TomanStal jste se lídrem Strany práv občanů – Zemanovci do nadcházejících předčasných voleb právě v rodném Ústeckém kraji. Pokud vyhraje volby levice a Zemanovci se budou podílet na vládě, máte ambice ve funkci ministra zemědělství pokračovat?
Pokud dostanu důvěru a budu osloven, tak ano.

Pokud se tak stane, co byste rád v resortu prosadil?
Chtěl bych dotáhnout do konce řešení povodní, protipovodňová opatření. Vyjednat dobré podmínky a rozdělit dobře peníze z evropských fondů na další období. Rád bych dál prosazoval kvalitní české potraviny a samozřejmě bych rád usiloval o navýšení rozpočtu. Rozpočet je stěžejní, peníze jsou potřeba.

Problémem v zemědělství je také stárnutí. Moc mladých mezi aktivními zemědělci není. Naopak absolventi zemědělských škol si často stěžují, že nemohou najít uplatnění v oboru…
Musíme je podporovat. Musíme začít podporovat živočišnou výrobu, obory jako je ovocnářství, zelinářství. Musíme používat moderní techniku a zemědělství zpopularizovat mezi mladými. Musíme ukázat lidem, že zemědělství není jen tvrdá a těžká práce na poli, ale i možnost pracovat s moderní technikou.

V minulých dnech se hodně hovořilo o situaci v Lesích ČR, o jmenování nového ředitele. Říkal jste, že další postup oznámíte během příštích dnů. Už znáte jeho jméno?
Já to jméno samozřejmě vnitřně znám. Nicméně. A teď budete první, komu řeknu další postup. Nechal jsem si udělat kontroly a předběžné výsledky napovídají tomu, že současný pověřený ředitel a současné vedení se nedopustilo žádných excesů. A proto si myslím, že bude nejčistším řešením, když současnému pověřenému řediteli prodloužím pověření a zároveň bude vypsáno nové regulérní výběrové řízení, tak aby se tam mohli přihlásit další adepti, o kterých možná v současné době nevíme. Z této soutěže vzejde nový ředitel.

Děkuji za rozhovor.