Navýšit kapacitu totiž nelze, a to ani v případě, že škola má prostory a prostředky na případnou rekonstrukci. Především rodiče prvňáků a druháků se nestačí divit, když zjistí, že na jejich ratolest nezbylo v družině místo a že o ni tedy po skončení vyučování nebude postaráno.„Pro letošní rok nám nepovolili navýšení družiny o 15 dětí. Máme prostory i finance na jejich úpravu. Bohužel, musíme vymýšlet další aktivity, abychom nemuseli malé děti po skončení výuky posílat domů", uvedla ředitelka ZŠ Smržovka Renata Šípková.

S počtem míst v družině zatím nebojují, ale přesto o navýšení zažádají v ZŠ Kokonín. „Stávající kapacita nám zatím stačí. Ale přesto podám žádost o zvýšení, protože žáků na prvním stupni bude ještě v dalších letech přibývat. Letos k nám nastoupilo 47 prvňáčků. Prostory pro družinu máme, nevyžadují žádnou rekonstrukci", řekl ředitel Vladimír Hozda.

Starosti s družinou mají také v jablonecké ZŠ Arbesova. Dlouhodobě jim místa chybí. Ředitel Tomáš Saal oslovil rodiče, zda je nezbytně nutné, aby dítě navštěvovalo družinu nebo zda nemohou využít třeba pomoc prarodičů. V nejbližších dnech očekává odpověď. „Od hygieny máme povoleno zvýšení ze 110 na 130 míst. Ale kraj nemá prostředky na mzdy. Jediným řešením budou placené zájmové kroužky.

Ke šťastnějším školám patří ZŠ Rýnovice. Zástupkyně ředitelky Irena Hubrtová konstatovala, že škola má dostatečnou kapacitu. Letos otevřou tři oddělení.

Nedostatek kapacity v družinách objasnila Zdeňka Květová, vedoucí jabloneckého oddělení školství, kultury a sportu: „V dlouhodobém záměru kraj stanovil 45% kapacitu míst pro žáky prvního stupně. Pokud má škola z dřívější doby stanovené procento stejné nebo vyšší, nebude se měnit. Nižší kapacitu jí ale kraj nezvýší, a to ani v případě, že si zajistila prostory a peníze rekonstrukci. Na kraji chybějí finance na mzdové prostředky. V nejbližší době se neočekává žádná změna."

Autor: Dagmar Březinová