„Dostavili se jen pozorovatelé z řad potenciálních zájemců, ale do dražby samotné se žádný z nich nezapojil," potvrdil Deníku Tomáš Doubrava, makléř dražební společnosti Clanroy.

Věřitelský výbor nyní rozhodne, jestli bude vypsáno třetí kolo dražby. Zde by se ale opět musela snížit cena a existuje riziko, že by pak pohledávky věřitelů nebyly uspokojeny. Mlékárna se tak možná už dražit nebude. O jejím dalším osudu by rozhodl insolvenční správce. Je možné, že by došlo na rozprodej jednotlivých technologií, jako je paster, baličky, odstředivka nebo nerezové tanky.

Poslední velkou investicí, kterou zkrachovalá společnost PLASTCOM uskutečnila, bylo v roce 2009 vybudování nové linky na výrobu zakysaných jogurtových nápojů za 20 milionů korun.

Jediná mlékárna v Libereckém kraji a poslední na sever od Prahy má přitom moderní provoz, který byl nedávno modernizován nákladem 150 milionů korun. I když už rok nevyrábí, správci jí udržují v provozuschopném stavu, kdy by do sedmi dnů byla schopna opět dělat mléčné produkty.

Malý zájem o mlékárnu může být dán skutečností, že stojí na cizím pozemku, novému majiteli by tak sice levně spadly do rukou budovy a technologie, byl by zde ale pořád v nájmu. Navíc chovatelé krav si již v mezičase našli nové odběratele a uzavřeli s nimi dlouhodobé smlouvy, je pro ně tedy nevýhodné se smluvně vyvázat a mlékárna by tak zpočátku neměla odkud brát mléko.