Poprvé odpovídá v Jabloneckém deníku primátor. Ze starosty Petra Beitla se totiž v letošním roce stal primátor, když město Jablonec n. N. bylo zařazeno mezi statutární města.

Zhodnoťte letošní rok ve městě. Co se podařilo?

Podařilo se nám v rámci úsporného režimu, který byl na radnici nastartován v roce 2010 sestěhovat magistrát a uvolnit budovu v Anenské ulici, která bude vrácena státu. Velkým úspěchem jednoznačně je, že se podařilo uzavřít dlouholetý spor s manželi Musilovými. Musilovi souhlasili s vyrovnáním a bulvár tak bude moci být dokončen. Dostavba je plánována na duben až červen 2013. Město bude realizovat chodníky, veřejné osvětlení a parkovací plochy v ceně 4 miliony korun.

Asi největší stavbou uplynulého roku byla rekonstrukce mostu v Kamenné ulici, jenž je důležitou součástí dopravního uzlu ve městě. Podařilo se také zrekonstruovat pěší zónu a opravit schody před radnicí.

A samozřejmě nesmím opomenout Lesopark na Žižkově vrchu a transformaci fary na Dům manželů Scheybalových. V areálu nemocnice byla zahájena stavba onkologie a pořídili jsme nový mamograf a další přístroje. A hlavně se nám opět podařilo víceméně hladce splatit dalších 110 milionů městského dluhu.

Cítili jste naopak nějaké rezervy, které je možné v příštích letech využít?

Ptáte-li se na rezervy, tak pohled na rozpočet mě utvrdí v tom, že mnoho rezerv nezbývá. Pokud jde o úkoly, tam cítím zejména povinnost vyřešit teplárenství ve městě a k tomu opět napneme v příštím roce všechny síly.

Co za investice chystá město pro příští rok?

Největší plánovanou akcí bude převzetí kontroly nad JTR a revitalizace topné soustavy. Naplánovaná je také rekonstrukce vodovodu a výstavba splaškové kanalizace v ulici Krkonošská, dokončení zateplení ZŠ Liberecká, bude zahájena stavba kruhové křižovatky v Belgické ulici. Počítáme s dokončením onkologie v nemocnici, zasáhneme do parkování ve městě tak, abychom více vyhověli podnikatelům v centru města, turistům i občanům a plánujeme také úpravu přízemí radnice, kde vznikne bezbariérové přepážkové pracoviště.

Jabloncem letos nejvíce hýbaly dvě věci. Tou první byla výstavba protipovodňové štoly, proti které se sešlo množství stížností, zejména kvůli poškození nemovitostí. Přibližte obyvatelů kroky, které magistrát podnikl vůči ochraně majetku …

Od začátku stavby štoly jsme se hlásili k tomu, že budeme občany informovat a staneme se a prostředníkem mezi zhotovitelem a občany. Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení speciální koordinační skupiny, která celou problematiku monitoruje. Máme také přehled o připomínkách občanů a komunikujeme se zhotovitelem. Město najalo nezávislého soudního znalce v oboru trhacích prací, který je dalším stupněm kontroly celého procesu. Občanům poskytujeme i právní poradenství. Na webu města jsou veškeré informace o stavbě včetně aktuálního průběhu prací

Druhou stále diskutovanou věcí je nákup akcií JTR. Dnes platí Jablonečané za teplo horentní sumy. Jak tomu bude v případě, až město JTR převezme?

Je potřeba říci, že město opět uplatňuje svůj vliv ve společnosti na cenu tepla a díky tomu se v Jablonci teplo od loňska nezdražuje.

Po převzetí společnosti zahájíme proces revitalizace, cenu musíme nejprve udržet a poté revitalizací snížit. Prioritní je pro nás konkurenceschopnost soustavy. Odborníci odhadli proces revitalizace na dva až tři roky. Zastupitelé zvolili variantu revitalizace, která spočívá v řízeném rozpadu soustavy, vybudování devíti okruhů s dvaceti blokovými kotelnami po městě a postupnou modernizací celé sítě, čímž bude možné dosáhnout konkurenceschopných cen.

Co popřejete obyvatelům Jablonce do roku 2013?

Přeji všem, aby se naučili rozlišovat dobré od špatného. Rád bych, aby se nejen v novém roce vrátily do podvědomí lidí hodnoty jako zodpovědnost, vzájemné porozumění a tolerance, a k tomu všemu samozřejmě hodně štěstí a zdraví pro všechny.