Konečně. Ve čtvrtek minulého týdne byl slavnostně znovuotevřen most na Paseckého náměstí. „Rekonstrukci jsme nemohli a nechtěli déle odkládat, stav mostu byl havarijní," popsal stav náměstek primátora Jablonce n. N. Miloš Vele.

Z městského rozpočtu sem natekly tři miliony korun.

Původní most byl na Paseckém náměstí postaven v roce 1920 a od té doby neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí.

„Při kompletní opravě letos na podzim byl rozebrán až k patám základu a byla postavena nová železobetonová konstrukce," popsal Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komunikací jabloneckého magistrátu.

Původně se plánovalo, že most bude v průběhu opravy uzavřen jen částečně, bohužel ale došlo hned v počátku k potížím s inženýrskými sítěmi.

„Most je pro Paseky strategickým místem, kromě toho, že je hlavní přístupovou cestou, jsou v něm uloženy všechny inženýrské sítě," vysvětlil Vele.

Právě kvůli nepřesnému zakreslení sítí v původních plánech muselo dojít nejen k úplné uzavírce mostu, ale i k posunutí termínu rekonstrukce. „Přes řeku se po lávce dostali pouze pěší, doprava byla vedena po objízdných trasách," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Autobusová zastávka byla po dohodě s dopravním podnikem přemístěna do okružní křižovatky. „Nový harmonogram prací se podařilo dodržet a most byl 2. prosince po důkladné mostní prohlídce předán do předčasného užívání," doplnila Hozová.

V souvislosti s rekonstrukcí byly na břehu řeky vykáceny náletové dřeviny, které tvořily přirozenou ochranu před případným pádem do koryta. „Se zabezpečením prostoru počítáme na jaře příštího roku," ujišťuje Kozák.

V příštím roce počítá město s opravou dožilé mostní konstrukce v Jánské ulici, rekonstrukcí havarijního stavu lávky Želivského nebo opravou lávky přes ulici Palackého. Dále si stavební práce vyžádá propustek ve Vyšehradské, most v Tyršově Stezce a na Staré Pražské.