A je to tady, proklamované dopravní šílenství v Železném Brodě může začít. Přesněji řečeno, začne na jaře.

V regionálním operačním programu Severovýchod se našly peníze mimo jiné i na opravy dvou mostů na Jablonecku. Větší oprava se týká mostu přes Jizeru v Železném Brodě, v Návarově projde most demolicí a novou výstavbou.

„Již jsou finance i na most v Železném Brodě. Rekonstrukce proběhne od března do srpna příštího roku," potvrdil Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Projekt, na jehož realizaci nyní kraj hledá dodavatele spočívá v částečné demolici mostu, jež tvoří součást důležité tepny ze Železného Brodu do Semil a dále. I bez přehánění lze zároveň říci, že tvoří nejdůležitější tepnu pro pěší, když most spojuje dvě části města.

Demolice se týká nosné konstrukce a úložných prahů spodní stavby (masivní opěry spodní stavby budou zachovány a sanovány). Budou vybudovány nové železobetonové úložné prahy, ocelobetonová nosná konstrukce a nové vybavení mostu.

Rekonstrukci mostu bude předcházet osazení provizorního mostu cca 100 metrů po proudu řeky Jizery, tedy směrem k Poříči.

Provizorní most bude sloužit k převedení dopravy v době celkové rekonstrukce mostu. Budou opraveny navazujících částí silnice, navazující úseky místních komunikací a navazující úseky nábřežních zdí. „Po výběru zhotovitele bude vybraná firma žádat o povolení ve věci uzavírek," přiblížil krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Současný most spojující obě nábřeží Obránců Míru a Jiráskovo oslavil v loňském roce sedmdesátileté výročí.

Rozsáhlá stavební akce na březích Jizery začala v roce 1940. Stavěl se nejen most, ale i dnešní nábřeží Obránců míru. Ne, že by tu most nebyl. Od roku 1881 sloužil starý železný bez pilířový most, který ale přestal vyhovovat zvyšující se frekvenci dopravy, byl totiž úzký a tím nebezpečný. Projekt nového mostu počítal s chodníky po obou stranách.

Na stavbě pracovali i Židé, před tím, než byli deportováni do koncentračních táborů.

Nové pilíře byly stavěny přímo pod starým mostem. „Když se na nich měla stavět koruna nového mostu, musel starý ustoupit. Poněvadž ale nemohlo být spojení mezi břehy přerušeno, posunuli stavaři celý starý most asi deset metrů po proudu řeky," popsala tehdejší stavbu Eva Vozková podle pamětí svého otce Františka Sochora.

Na tehdejší dobu způsobila akce nebývalé pozdvižení. Na přesun mostu byly pozvány děti ze všech železnobrodských škol. S nimi dorazily davy dalších diváků.

Akce nedopadla zcela podle plánu, protože se posunem poničila jedna podpěra, jejíž oprava zabrala několik hodin. „Do té doby byli chodci převáženi na lodičkách," doplnila Vozková.

Most byl slavnostně otevřen 22. září 1943.

Větší opravy most nepamatuje. Několikrát byl vyměněn jen povrch, před několika málo lety získal praktickou ozdobu v podobě nového zábradlí.

Teď je ale již vše jasné. Od března do podzimu čeká Brod pořádná dopravní mela.