Bordel, šlendrián, Kocourkov. I tak říkají lidé situaci, která nastala kolem rekonstrukce mostu na Paseckém náměstí v Jablonci.„Co já vím, tak už to mělo být snad hotové. Vždyť nám tvrdili, že most skoro padá," podivuje se šestačtyřicetiletý Milan z Pasek.

Ač se měl most na Paseckém náměstí skutečně rekonstruovat přes letošní léto, nestalo se tak. Přesto, že most je již na hranici katastrofálního stavu.

Když se totiž s pracemi začalo, čekalo na stavitele nemilé překvapení. Na místech, kde vůbec neměly být inženýrské sítě, narazili na plynové potrubí. Práce se tak ihned zastavily, aniž pořádně začaly.

„Důvodem zastavení prací je, že inženýrské sítě ve správě a majetku RWE se nachází v naprosto odlišných místech, než bylo uvedeno v písemném vyjádření ke stavebnímu řízení," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Město jako investor stavby okamžitě zahájilo jednání o řešení celé situace a výsledkem je, že RWE na své náklady přeloží plynovodní řád, který se nachází v mostní konstrukci.

Stavba začne do konce září

„Dohodli jsme se, že tato přeložka by měla být provedena tak, aby mohlo možné zrekonstruovat most ještě v letošním roce. Do oprav mostů ve městě se v minulosti téměř neinvestovalo a stav mostní konstrukce je na hranici životnosti. Zimní období by proto z hlediska údržby a těžké techniky bylo problematické," popsal náměstek primátory Miloš Vele.

Nákladnější rekonstrukce sebou ale nese další nepříjemný efekt. Most bude pro dopravu zcela uzavřen. „Nechápeme to, protože nám bylo tvrzeno, že doprava bude zachovaná, i když jenom kyvadlově," zavrtí hlavou obyvatel Pasek.

Objížďky, autobus v křižovatce

Do místní části bude sice vjezd zajištěn díky objízdným trasám, ty jsou ale nevhodné například pro autobusy MHD.

„Autobusovou zastávku jsme se po dohodě s DPMLJ rozhodli umístit co nejblíže náměstí tak, aby to cestující městskou hromadnou měli co nejméně komplikované. Zastávka bude v okružní křižovatce," říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komunikací. Objízdné trasy budou vedeny ulicemi Pionýrů a Přemyslova, konkrétní objížďky a dopravní značení stanoví Dopravní inspektorát Policie ČR.

Pěší provoz rekonstrukce mostu neomezí, pro chodce povede lávka z jedné strany na druhou.

Rekonstrukci mostu budou provádět Technické služby Jablonec n. N, které už rekonstruovaly most v Kamenné ulici. Rekonstrukce si vyžádá 2,8 milionu korun z městského rozpočtu.