Snižování počtu havarijních úseků silnic III. třídy v Libereckém kraji, doprovázené nárůstem těch výborně hodnocených. To je výsledkem výrazných investic, které kraj vložil v posledních letech do pozemní infrastruktury.

„Jedná se o nejlepší výsledky od roku 2011. V loňském roce kraj do rekonstrukcí svých silnic investoval 404,5 mil. Kč, dalších 294,5 mil. Kč vynaložil na jejich běžnou a zimní údržbu," říká mluvčí Libereckého kraje Markéta Dědková s tím, že v letošním roce plánuje Liberecký kraj vynaložit na rekonstrukce krajských silnic minimálně 475 milionů korun.

„Věřím, že tato částka ale není konečná. Její skutečná výše závisí na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která je krajům přislíbena, pro náš kraj to má být 85 milionů Kč," doplňuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Liberecký kraj již zahájil několik výběrových řízení na zhotovitele rekonstrukcí silnic II. a III. třídy.

Kraj také začne s přípravou velkoplošných oprav, ke kterým dojde v letošním roce. „Jedná se o úseky, jejichž stavební stav umožňuje provést pouze výměnu obrusných vrstev vozovky a není nutná kompletní rekonstrukce silnice," doplňuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Seznam krajských úseků navržených k velkoplošné opravě v roce 2017

II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem (4 km)
III/2601 Zahrádky - Sosnová (3,7 km)
III/26832 Brenná - Srní u České Lípy (5.3 km)
III/23833 Srní u České Lípy - křižovatka s I/9 (4,1 km)
III/2627 Volfartice (2 km)
III/26320 Polevsko - hranice kraje (1,2 km)
III/29035 Jindřichov - křižovatka s III/29032 (1,9 km)
III/29036 Horní Maxov - křižovatka s III/29035 (2,3 km)
III/28745 Zásada (0,7 km)
III/2885 Vlastiboř (1,3 km)
III/2713 Horní Suchá - křižovatka s I/13 (1,3 km)
II/279 Kobyly - Svijanský Újezd (5,9 km)
III/29056 Paseky nad Jizerou (1,3 km)
II/283 Turnov - Bělá (0,8 km)
III/2951 Martinice v Krkonoších (0,9 km)