Třetí říjen je největším civilním celostátním svátkem v Německu, podobně jako v jiné státní svátky musí mít obchody zavřeno. Sousedé oslavují Den německé jednoty nebo Den sjednocení. Právě 3. října se totiž tehdejší Spolková republika Německo, Západní Berlín a Německá demokratická republika po více než čtyřech desítkách let poválečného rozdělení znovu spojily. Vzniklo tak dnešní Německo se 16 spolkovými zeměmi.

Další omezení přijde na konci října, v úterý 31. října se totiž v některých spolkových zemích, především v těch evangelických, slaví Den reformace připomínající odkaz Martina Luthera. Z k Česku blízkých zemí se slaví v Sasku a Durynsku, naopak v Bavorsku, které je katolickou spolkovou zemí, jej neslaví. Bavorské obchody se zavřou o den později, na 1. listopadu totiž připadá svátek Všech svatých.